Trepigget hundestejle kåret til årets fisk i Tyskland

hundestejle 40 Kopie.JPG

Hvert år udvælger det Tyske Sportsfiskerforbund sammen med det Tyske Sportsdykkerforbund og den tyske forbundsregerings afdeling for naturbeskyttelse årets fisk. Før har valget faldet på blandt andet havørred og næsen, men denne gang blev den den trepiggede hundestejle altså årets fisk 2018.

Begrundelsen var blandt andet dens usædvanlige adfærd under gydning og yngelpleje samt den trepiggede hundestejles vandremønster i gydetiden. Fisken er vidt udbredt lige ude fra de fra de tyske kyster og op til Alperne. Man skelner mellem en stationær og en vandrende form. Udenfor gydetid færdes den 5 til 8 centimeter lang fisk stimer, men i lege- og gydetiden bygger hannen – der nu skifter til sin brogede gydedragt med rød bug, blå sider og øjne  – en rede af alger og plantematerialer. Hunnen lokkes hen i reden, men forlader denne efter æglægningen. Hannen forsvarer derimod hidsig reden med æggene og senere ynglen mod enhver trussel.

Måske kunne man også herhjemme tage idéen med Årets Fisk op, for at gøre offentligheden opmærksom på vore mange spændende fiskearter – ikke blot de sjældne og truede, men også de mere upåagtede.