Temadag om en bæredygtig Limfjord i fremtiden

IMG_7898.JPG

Limfjorden er Danmarks største fjordsystem, hvor du bl.a. finder nogle af Danmarks bedste lokaliteter for østers og blåmuslinger, den sorte hummer, sæler samt nogle af verdens største havørreder. Ud over at rumme en unik natur med mange arter af dyr og planter finder du i oplandet nogle af Danmarks væsentligste naturområder som Vejlerne og Vildsted sø.

Aalborg Universitet ønsker at styrke sine forsknings- og undervisnings- aktiviteter i Limfjordsområdet inden for miljø og marinbiologi. Derfor har Aalborg Universitet taget initiativet til en temadag vedrørende Limfjorden og oplandsområderne den 4. december på Aalborg Universitet, Frederik Bajers vej 7H, 9220 Aalborg.


På temadagen vil du blive præsenteret for igangværende forsknings- aktiviteter i Limfjorden og visionerne for området samt få mulighed for at indgå i debat om, hvordan fremtidens forskningsaktiviteter bedst muligt understøtter udviklingen af Limfjordsområdet.

Vil du være med til at sikre en bæredygtig Limfjord så send din tilmelding senest den 19. november 2017 til cakr@bio.aau.dk

Læs mere om programmet her .