Store havørreder langt oppe i åerne

elfiskeri 2.jpg Søren Knabe, formand for Vandpleje Fyn, med en af de store havørreder fra de første elfisketure.

Nogle år må de fynske elfiskere fra sportsfiskerforeningerne, Vandpleje Fyn og Fyns Laksefisk kæmpe med lav vandstand først på sæsonen, når de drager rundt for at fange moder- og faderfisk til opdrætsanlægget ved Odense. Fiskene er som regel at finde på de nedre dele af vandløbene.

I år er det lige omvendt. På grund af høj vandstand er mange af havørrederne for længst suset op til gydebankerne længere oppe.

Årets elfiskeri i Brende Å og i Storåen. Begge steder var det folk fra Vends Sportsfiskerforening, der var ude med elektroder og kar.

Turen til Brende Å gav 27 havørreder, heraf 8 fine hunner - den største på 80 cm.

På turen dagen efter måtte elfiskerne flytte til en strækning højt oppe i Storåen. På de sædvanlige nedre strækninger længere nede var der ikke ret mange ørreder.

Men det var der langt oppe, hvor åen nogle steder ”ikke var bredere end at man kunne springe over den i et let hop”, som det blev formuleret.

Efter elfiskeriet kunne der køres 19 hunner - de største på 78 og 79 cm - samt 12 hanner til klækkeriet på Elsesminde. Mange af fiskene var af en rigtig fin kaliber. Gennemsnitsstørrelsen var ganske pæn.

For begge ture gælder det, at ganske mange, også store havørreder, fik lov til at gå igen, fordi de blev vurderet til at være ”umodne”, som det kaldes, altså at de endnu ikke er klar til strygning.

Elfiskeriet fortsætter de kommende uger over hele Fyn.

elfiskeri 1.jpg
Vandstanden var høj, og derfor er mange havørreder allerede nu trukket langt op.