Klippede fedtfinner af 50.000 ørredunger

IMG_1021.jpg

For nylig klippede medlemmer af Grindsted Sportsfiskerforening (GSF) og Varde Sportsfiskerforening (VSF) fedtfinner af de sidste 16.000 af i alt 50.000 ørreder, som skal udsættes i Varde Å-systemet, fortæller Morten Rømer Holm fra GSF.
 
De små ørreder bliver finneklippet for at få mere viden om, hvordan det går de havørreder, som udsættes. Ved at klippe finnen af dem, bliver fiskene markeret, så man fremover ved fangst og elektrofiskeri kan kende forskel på, hvilke fisk, der er udsat og hvilke fisk, der er fremkommet naturligt via gydning.
 
De opdrættede ørreder lider ikke overlast ved at miste finnen, da fedtfinnen ikke indeholder finnestråler og ikke bruges af fiskene. Man fortsætter i øvrigt de kommende år med klipningerne for at få mere viden omkring ørreden i Varde Å-systemet, fortsætter han.
 
 
Ørrederne har det svært Varde Å-systemet
 Varde Å-systemet har efterhånden en velvoksen laksebestand, men det kniber mere med havørredbestanden. En ad årsagen er, at ørreder til forskel fra laks, foretrækker at lægge sine æg i mindre vandløb i grus på mindre vanddybder, forklarer Morten
 
Netop i Varde Å-systemet er disse småvandløb og bække desværre ofte utilgængelige på grund af spærringer ved dambrug, som opstemmer åerne for at kunne indtage vand til sin produktion. I Grindsted Å spærrer eksempelvis Utoft Dambrug for, at ørreder kan trække op i bækkene omkring Billund, hvor de optimale gydemuligheder befinder sig.
 
Grindsted Sportsfiskerforening fortsætter sit arbejde med at hjælpe havørreden den 18. november, hvor foreningen skal elektrofiske en strækning af Grindsted Å for at fange havørreder, som man så vil udsætte opstrøms spærringen ved Utoft Dambrug. På den måde kan fiskene gyde naturligt i deres foretrukne gydevandløb på den anden side af spærringen, slutter Morten Rømer Holm, der også er mand for de flotte fotos.

IMG_2314.jpg
IMG_2335.jpg
IMG_2343.jpg