Kursus: Inspirationstur til Himmerlands kernesunde vandløb

DSC_0034 kopi_web.jpg

Fiskeplejen inviterer på inspirationstur til de restaurerede vandløb i Himmerland, der er kendt for sine stærke ørredbestande. Kurset bliver afholdt den 7.- 8. oktober 2017. DTU Aqua og dygtige vandplejefolk viser rundt og fortæller om de gode projekter, så de kan bruges som inspiration andre steder. Fiskeplejemidlerne finansierer arrangementet, og det er derfor gratis for kursisterne.

Større ørredbestande uden udsætninger i Himmerland  

For 20 år siden var de vilde ørredbestande unaturligt små mange steder i Nordjylland, og derfor blev der udsat ørreder med henblik på at ophjælpe bestandene. Nu er landsdelen Himmerland, syd for Aalborg, kendetegnet ved store ørredbestande, som klarer sig uden udsætninger. 

DTU Aquas ”Ørredkort” over ørredbestandene i danske vandløb viser, at bestandene generelt er meget store i Himmerland, både i små og store vandløb. Bestandene er markant større end for få år siden, og mange steder er der nu så mange vilde ørreder, at miljøkravet til høj økologisk tilstand er opfyldt. Det viser, at naturen har det godt.

Årsagen til den positive udvikling er en indsats med vandløbsrestaurering, hvor der er genskabt naturlige forhold i vandløbene. Spærringer er blevet fjernet, strækninger er blevet genslynget, og der er tilbageført grus og sten, som er egnede gydesteder og skjulesteder for fiskene.

Kom og se vandløbene, og hør, hvad man lokalt har gjort for de vilde ørredbestande.

Læs mere om inspirationsturen til vandløb i Himmerland

Husk: Tilmeldingsfrist 1. september 2017.