Vigtigt skridt mod vandløb uden spærringer

Dambrug den 4. maj 2011_web_0.jpg

Der er nu mulighed for, at flere dambrug vil erstatte de spærrende stemmeværk i vandløb med en pumpeløsning. Det vil betyde fri passage for fiskene i flere vandløb. Danmarks Sportsfiskerforbund har fremskyndet processen.

Et dambrug med fiskeopdræt har brug for en vandforsyning. Derfor leder dambrugsejeren typisk vand ind i sit dambrug via et stemmeværk i et tilstødende vandløb. Ulempen er, at stemmeværket står som en mur og forhindrer fiskene i at passere. Man har tidligere løst problemet ved at etablere fisketrapper og sidenhen omløbspassager uden om stemmeværkerne. Nyeste viden viser dog, at det bedste er at at fjerne stemmeværket og erstatte det med en pumpe, der pumper vand ind i dambruget.
 
Danmarks Sportsfiskerforbund har længe ønsket, at flere dambrugsejere ville skifte stemmeværket ud med en pumpeløsning, og nu er der gennembrud i sagen. Miljøstyrelsen har nemlig gjort det muligt for kommunerne at give dambrugsejerne økonomisk tilskud til projekterne.
 
Skub i processen
Flere kommuner har tidligere forhandlet en pumpeløsning igennem med dambrugsejerne. Men kommunerne fik afslag på disse ansøgninger hos Miljøstyrelsen. Nu er det imidlertid blevet muligt at få støtte til pumpeløsningen, efter Danmarks Sportsfiskerforbund kontaktede Miljøstyrelsen i marts måned. Danmarks Sportsfiskerforbund gjorde Miljøstyrelsen opmærksom på, at en pumpeløsning giver mulighed for at fjerne stemmeværkerne og skabe de bedste løsninger for vandløbsnaturen. Forbundet opfordrede styrelsen til at åbne op for, at kommunerne kan bruge pumpeløsningen i forhandlinger med dambrugsejerne, når der skal skabes fri passage i vandløb. Henvendelsen fra Danmarks Sportsfiskerforbund satte skub i processen. Miljøstyrelsen har netop givet grønt lys til at støtte vandløbsprojekter, hvor spærringer bliver fjernet og erstattet med en pumpeløsning.
 
– Det er et stort skridt i den rigtige retning. Muligheden for at dambrugeren kan få erstatning i form af en pumpe og få betalt strømmen til pumpen i en årrække er et godt værktøj til at få fjernet flere spærrende opstemninger. Danmarks Sportsfiskerforbund kender til flere dambrug, der gerne vil fjerne stemmeværket og pumpe produktionsvand ind på dambruget. Det betyder, at vi får skabt fri passage i mange vandløb de kommende år, siger Lars Brinch Thygesen, Natur- og Miljøkonsulent i Danmarks Sportsfiskerforbund.
 
En pumpeløsning giver ikke alene fri passage for fiskene i vandløbet. Løsningen er også en økonomisk gevinst sammenlignet med de alternativer, der findes.
 
– Kommunerne er forpligtede til at sikre fri passage i vandløbene på den ene eller anden måde. Alternativet til en pumpeløsning er en omløbspassage uden om stemmeværket. Det koster op til flere millioner kroner at grave en omløbspassage, som vel at mærke er en kunstig tilføjelse til det naturlige vandløb. En pumpeløsning genskaber vandløbets naturlige faldforhold og dets naturlige forløb. Hvis dambruget lukker, fjerner man bare pumper og kabler, og så har vi igen den oprindelige vandløbsnatur på strækningen, siger Lars Brinch Thygesen.
 
Den 1. august 2017 begynder næste ansøgningsrunde for vandløbsrestaurering. Det er her, kommunerne kan søge tilskud fra staten til at erstatte stemmeværk med pumpeløsninger ved de enkelte dambrug.