62.500 ørreder fik nyt hjem i Aarhus Bugt

smoltud-1.jpg

Sammenslutningen af ”Østjyske Lyst- og Fritidsfiskere, ØLF” gennemførte den 19. april den årlige udsætning af ørredsmolt i åmundingerne til Aarhus Bugt. I Aarhus Å ved Mølleparken midt i Aarhus City blev udsat 21.450 stk. I Egåen 55.850 stk., mens der blev udsat 6.200 stk. i Følle Bæk og Kolå i Kalø Vig. Fiskene ankom i god og livlig stand i specialtankvogne fra Lundby Fisk.

Fra pressens side var der stor interesse for arrangementet. Både TV2 Østjylland og DR P4 Østjylland bragte indslag.

ØLF har i disse år særlig fokus på at skabe flest mulige naturlige vandløb med spændende natur og gode fiskebestande. Aarhus Kommune og andre af de østjyske kommuner gør et stort arbejde for vandløbene og fiskebestandene. Men indtil videre fortsætter ØLF med smoltudsætningerne, primært af hensyn til det rekreative fiskeri i bugten.

Ansvarlig for udsætningsarbejdet i ØLF Mikkel Nüssler udtaler:  ”Vi har i samarbejde med DTU Aqua og Aarhus Kommune foretaget væsentlige ændringer i udsætningsplanen for 2017. Men det er kun i positiv retning. Aarhus Kommune er langt fremme med det fantastiske projekt for genskabelse af Giber Å som naturvandløb ved Vilhelmsborg. Søen fjernes i år, hvorefter Giber Å er helt uden spærringer, og havørrederne vil have fuld adgang til gydninger og opvækst af yngel i hele åsystemet. Vi forventer efter få år, at produktionen af ørredyngel måske er 5-doblet. Set i det lys, har vi allerede i år sløjfet smoltudsætningen i Giber Å. Kvoten herfra udsætter vi i stedet i Egåen.”

Fisker du et sted, hvor du fanger en del smolt, så skift lige til en anden plads, da smoltene ofte færdes i flokke. På den måde er du med til at sikre overlevelsen for flest mulige af de små havørreder.

smoltud-2.jpg