Vådområder skal fjerne 360 tons kvælstof fra Limfjorden

1_114.jpg

Kommunerne har lavet aftale om at etablerer vådområder i de næste fem år. 

Vådområderne skal hjælpe med at fjerne næringsstoffer til gavn for vore søer og fjorde. 

I Limfjordsoplandet forventes det, at der skal etableres omkring 3500 ha vådområder (svarende til ca. 5000 fodboldbaner) som vil fjerne i størrelsesordenen 360 ton kvælstof, skriver Limfjordsrådet. 

Se indslag fra Tv-avisen her (spol frem til 13:25 for at se indslag).