Alger og ulækkert vand langs de fynske kyster

Ecomare_-_diatomeeënmat_(diatomeeenmat-2095-ogb).jpg

Uklart og ulækkert vand ødelægger netop nu fiskeriet på nogle af de klassiske havørredlokaliteter. Hvad skyldes det, og får det konsekvenser for forårets havørredfiskeri?

Af Kaare Manniche Ebert, Danmarks Sportsfiskerforbund

De indre danske farvande er i visse områder – som f.eks. omkring Fyn – netop nu plaget af grumset og uklart vand. Det skyldes opblomstringer af alger. Ud over at det er ret ulækkert og giver et dårligt fiskeri, så var der jo for få år siden massive opblomstringer af giftige alger, der slog masser af havørreder ihjel. De blev blandt andet fundet i Gamborg Fjord og i Lillebælt-området. Spørgsmålet er, om den nuværende situation med ulækkert og uklart vand, forårsaget af alger, er lige så dræbende for havmiljøet og lystfiskeriet som i 2011?

Kiselager er den skyldige

Tilbage i 2011 var det algen Pseudochattonella, der var skyld i fiskedøden. Den gav vandet en rødlig farve og satte sig på fiskenes gæller, så de blev kvalt. Alt tyder heldigvis på, at det grumsede vand nu skyldes en opblomstring af kiselalger. Heldigvis, for godt nok findes der giftige kiselalger, men vi har ikke kunne finde dokumentation for, at de tidligere har forårsaget fiskedød i de indre danske farvande. At de kommer netop nu er helt normalt. De dominerer i marts-april. Deres opblomstring kommer typisk, når vandtemperaturen passerer 4 grader og efter en periode med solskin. De farver vandet gul-brunt og kan nærmest gøre det helt uigennemsigtigt, når opblomstringen er værst. Men altså sandsynligvis uden fatale følger for dyrelivet lige nu og her.

Hjælp os i kampen

Men så massive opblomstringer, som vi hvert år ser i danske farvande er udtryk for, at udledningerne af primært kvælstof er meget store. Og det medfører, at store områder i de indre farvande hvert år rammes af iltsvind, der lægger havbunden tilbage uden andet liv end svovlbakterier. I Danmarks Sportsfiskerforbund kæmper vi for renere vand, flere vilde fisk og bedre lystfiskeri. Og lige nu gælder det især kampen mod nye havbrug, som vi mener vil bidrage til endnu flere alger, beskidt vand og iltsvind – og lakselus, ikke at forglemme.

Støt os i kampen – og meld dig ind i Danmarks Sportsfiskerforbund her: http://www.dsfshop.dk/pl/Medlemskab-af-DSF_6587.aspx