Natur- og miljøarbejdet reorganiseres

DSF_logo_3.jpg

En række af Danmarks Sportsfiskerforbunds regionale natur- og miljøopgaver har siden 2007 været varetaget af et korps på 13 frivillige miljøkoordinatorer. Det bliver nu ændret, da der igennem de seneste 10 år er sket en betydelig udvikling i de regionale natur- og miljøopgaver – både med hensyn til indhold og omfang.

Det gælder ikke mindst i forhold til arbejdet i Vandrådene, der i første omgang blev etableret i en tidsbegrænset periode i 2014, men som nu igen bliver etableret i 2017 med henblik på at revurdere de små vandløb, der indgår i vandområdeplanerne for 2015 – 2021. Samtidig arbejder forbundet for, at Vandrådene skal gøres permanente, og at de skal have flere opgaver – eksempelvis i forhold til vandplanindsatserne i søer, vådområdeindsatserne mv.

Behovet for en regional varetagelse af natur- og miljøopgaver, som et led mellem Forbundets arbejde centralt og de opgaver foreningerne varetager, er således ikke blevet mindre – tværtimod. Forbundsbestyrelsen har derfor besluttet at reorganisere og styrke den regionale organisering af Forbundets natur- og miljøopgaver.

14 regionale Natur- og Miljøteams

Den nye organisering af Forbundets natur- og miljøopgaver indebærer, at den hidtidige miljøkoordinatorordning nedlægges med virkning fra 1. januar 2017. I stedet inddeles hele landet i 14 regionale vandoplande, der er afgrænset, så de er sammenfaldende med vandområdeplanernes hovedvandoplande. 

I hvert af de 14 regionale vandoplande har forbundet etableret et Natur- og Miljøteam på fire til seks personer, der i fællesskab varetager alle regionale natur- og miljøopgaver. Både i forhold til hidtidige miljøkoordinatoropgaver som i forhold til deltagelse i Vandråd inden for vandoplandet. Forbundet har for hvert team udpeget en teamkoordinator.