Egå Engsø har ødelagt havørredbestanden i Egåen

Egaa-engsø.jpg

Otte år efter at vådområdet Egå Engsø blev anlagt, er den naturlige havørredbestand i Egå næsten væk. Vådområder kan dog godt anlægges sådan, at de er til gavn for fiskebestandene.

Egå Engsø ligger ca. 4 km fra Aarhus Bugt og blev i 2006 etableret som et vådområde til rensning af kvælstof under Vandmiljøplan II. 

Engsøen blev anlagt direkte i forbindelse med åen, så alt vandet fra Egå løber ind i søen. Det betyder, at alle unge havørreder (smolt) fra åen skal passere søen på deres vej mod havet, hvor havørrederne lever en del af deres voksenliv.

DTU Aqua har undersøgt fiskebestanden i området i to år før Egå Engsø blev anlagt og i otte år efter. Resultaterne af undersøgelserne viser:
At alle unge havørredsmolt kunne passere strækningen, inden søen blev anlagt.

At flertallet af smoltene fra de omkringliggende vandløb nu dør i søen, og at kun hver fjerde smolt finder gennem søen. Konsekvensen er, at den naturlige havørredbestand i Egå stort set er forsvundet.

Resultaterne af DTU Aquas undersøgelser er netop blevet publiceret i det internationale tidsskrift ”River Research and Applications”, dec. 2016. Artiklen kan kun læses, hvis man har abonnement, men man kan læse et samendrag af konklusionerne her.