shutterstock_114489118.jpg

Danmarks Sportsfiskerforbund fortsætter kampen for de små vandløb.

_0007_DSCF8901.jpg

Lars Brinch Thygesen

Natur- og miljøkonsulent

FAKTA // L34

Loven L34 – Lov om ændring af lov om vandplanlægning – danner grundlag for nedsættelsen af vandrådene. I forliget om landbrugspakken blev det vedtaget, at vandrådene sammen med kommunerne skal gennemgå alle de små vandløb med henblik på at revurdere hvilke vandløb, der skal indgå i vandområdeplanerne 2016-2021. Denne revurdering skal ske ud fra opdaterede faglige kriterier, der er udarbejdet af Nationalt Center for Miljø og Energi under Aarhus Universitet.

Mandag d. 19. december vedtog regeringen med et snævert flertal den meget omtalte lov, L34 om nedsættelse af vandråd med henblik på revurdering af de små vandløb i forhold til, at de eventuelt skal udgå af vandområdeplanerne.  

Danmarks Sportsfiskerforbund har de seneste måneder arbejdet ihærdigt for, at loven også skulle gøre det muligt for vandrådene at inddrage vandløb med naturmæssig stor værdi, der ikke allerede er omfattet af vandområdeplanerne. Det var derfor også meget positivt, at rød blok under udvalgsbehandlingen af lovforslaget havde stillet ændringsforslag om dette, men det blev desværre stemt ned. 

Fagligt velfunderede kriterier
Samtidig blev Folketingets partier først præsenteret for de faglige kriterier, der spiller en central rolle som grundlag for kommunernes og vandrådenes kommende revurdering af op til 8.500 km små vandløb, blot en time før den afgørende 3. behandling og afstemning om lovforslag, L34.

- Ud fra en demokratisk synsvinkel har lovbehandlingen bestemt ikke været nogen køn proces, og det er beklageligt, at der nu er lagt op til en skæv proces i vandrådene, der ensidig tager sigte på at tage vandløb ud af vandområdeplanernes naturbeskyttelse, siger Verner W. Hansen, formand for Danmarks Sportsfiskerforbund og fortsætter:

- Til gengæld kan vi med tilfredshed konstatere, at DCE i samarbejde med DTU Aqua har udarbejdet et fagligt meget velfunderet sæt af kriterier, som giver Danmarks Sportsfiskerforbunds og andre grønne organisationers vandrådsrepræsentanter et rigtig godt udgangspunkt for den kommende proces i vandrådene. Det er kriterier, som vi vil holde fast i, og som vil medføre, at det kun vil være ganske få vandløb, der kan tages ud.

Miljø- og fødevareministeren: Maks 1.500 km bør revurderes
I et svar til Folketinget har Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen da også tilkendegivet, at der ”kun” vil være mellem 900 og 1.500 km vandløb der bør revurderes.

– Det tager vi som et positivt udtryk for, at ministeren politisk vil holde sig til DCE’s og DTU Aquas faglige kriterier. Men vi ruster os naturligvis alligevel til, at alle 8.500 km små vandløb i princippet kan blive taget op til revurdering i det forestående arbejde i vandrådene, siger Verner W. Hansen.

De opdagerede faglige kriterier fra DCE og DTU Aqua er samtidig med til at understøtte Danmarks Sportsfiskerforbunds vurdering af, at der er en lang række små vandløb med stor naturværdi og potentiale til at opnå god økologisk tilstand som ikke er omfattet af vandområdeplanerne. Det vil forbundet fortsat kæmpe på at få rettet op på, uanset at det formelt ikke bliver en del af den kommende proces. 

Derfor vil forbundet sideløbende med vandrådsarbejdet iværksætte en indsats for at dokumentere, hvilke vandløb, der ligger uden for vandområdeplanerne for 2015-2021, men som med baggrund i DCE’s og DTU Aquas faglige kriterier bør inddrages.

shutterstock_Carsten_Medom_Madsen_0.jpg
Smukt vandløb. Foto: Privat.