Danmarks Sportsfiskerforbund arbejder for, at endnu flere danskere kan opleve glæden ved at fiske med stang og snøre. Ud over at der skal være flere fisk at fange, så er der behov for at sikre, at adgangen til fiskepladserne forbedres.

_0006_DSCF8923.jpg

Kaare Manniche Ebert

Fiskebiolog

En lang række grus- og markveje, som fører til kysten, er de senere år ulovligt blevet nedlagt. Det gør adgangen til blandt andet kystpladser meget besværlig. Danmarks Sportsfiskerforbund arbejder for, at den ulovlige fremgangsmåde stoppes, og at nedlagte veje bliver reetableret.

Oplev Mere – Brug Naturen
Danmarks Sportsfiskerforbund er også en del af Friluftsrådets kampagne Oplev Mere - Brug Naturen.

Kampagnens hensigt er at oplyse om reglerne for færdsel i den danske natur. Undersøgelser har vist, at en stor del af danskerne ikke kender til deres rettigheder hvad angår færdsel i skoven, langs kysterne og i den danske natur generelt. Med kampagnen Oplev mere – Brug Naturen ønsker Friluftsrådet og Danmarks Sportsfiskerforbund at øge danskernes kendskab til færdselsreglerne i den danske natur.

Fisk