Det ulovlige fiskeri med umærkede garn og ruser kan blive den faktor, der begrænser udviklingen af lystfiskeriet i Danmark. Det ønsker Danmarks Sportsfiskerforbund at forebygge ved at styrke kontrollen og øge sanktionsmulighederne.

_0006_DSCF8923.jpg

Kaare Manniche Ebert

Fiskebiolog

Er du stødt på et ulovligt fiskeredskab?

Opdager du et ulovligt fiskeredskab på din fisketur, er det vigtigt, at du straks kontakter fiskerikontrollen, og at du ikke griber til selvtægt i form af at flytte eller fjerne fiskeredskabet.

Kontakt Fiskerikontrollen
Tlf.: 72 18 56 09 eller anmeldelse.naturerhverv.dk

Selv få ulovlige garn placeret i et vandløbs fredningsbælte kan påføre de vilde bestande af vandrefisk stor skade. Kontrollen med det rekreative fiskeri skal derfor opprioriteres. Det kan heller ikke udelukkes, at kontrollens relativt begrænsede ressourcer udgør et reelt problem i forhold til at få udøverne af lystfiskeri til at betale for det statslige fisketegn. Danmarks Sportsfiskerforbund mener, at lokale lyst- og sportsfiskere kan hjælpe med at løse denne opgave.

  • Der bør tildeles flere ressourcer til kontrollen med det rekreative fiskeri.
  • Der bør indføres store bøder og andre sanktioner for meget grove eller gentagne lovbrud. Især fiskeriet med umærkede redskaber og fiskeri i vandløbenes fredningsbælter skal straffes.
  • Lystfiskere skal bemyndiges til at kunne kontrollere det statslige fisketegn og udstede afgift ved offentlige fiskevande.
Fisk