Foreninger

Fluefiskeklubben DHK

DHK wide (Custom).jpg

Fluefiskeklubben DHK


Medlem af Odense Å sammenslutningen, Vandpleje Fyn og Danmarks Sportsfisker Forbund       

Vi er en lille forening af fluefiskere med stor lyst til at fiske både på kyst, i åen og elven med fluer vi selv binder på klubaftenerne. Vi har klubaften torsdage kl. 19.00 - 22.00.


Formand 

Bruno Vestergaard