Foreninger

Ærø Sportsfiskerforening

aes_fisk.jpg

Foreningen blev stiftet den 21. april 1979 og har 69 medlemmer.

På Ærø fiskes der primært efterhavørred. Tidligere var både torsk og multe repræsenteret på fangstrapporterne fra de ærøske kyster, men nu er de næsten helt forsvundet.

For at sikre en bæredygtig bestand af havørred, udsætter Havørred Fyn i samarbejde med ÆSF årligt 40.000 stk. havørredyngel på den åbne kyst, hvor ÆSF sørger for at organisere skarvvagter.

Ærø har 4 mindre vandløb, og hvis nedbør og højvande tillader det, kan man opleve en god opgang af ynglefisk. Vi arbejder løbende på at gøre forholdende bedre for havørredens habitater og klubben har gennem de seneste år arbejdet ned oprensning af bække samt sørget for fri passage til og fra havet.

Hvert år i den sidste weekend i september afholder foreningen sin årlige fiskekonkurrence, der tiltrækker op til 200 lystfiskere fra nær og fjern samt fra udlandet.

Foreningen arrangerer årligt 10 fællesture, hvor man mødes midt på dagen til et fælles måltid, som klubben står for mod et symbolsk beløb. Fisk, der bliver fanget på disse fællesture, indgår i et pointsystem, som ved den årlige generalforsamling udløser en præmie for flest fangede fisk samt for den største fisk.

Vinteren byder på klubaftener med mulighed for at støbe blink eller binde fluer. Eller man kan bare komme forbi og høre om, hvad der rører sig på kysten.

Mn kan finde gode ærøske fiskepladser på App’en ”Fishing in Denmark”. Her kan der søges på udvalgte fiskepladser.

Klubben er hjemmehørende på:

St. Rise Skolevej 3 - 5970 Ærøskøbing

Formand: Carsten Schytter

mobil 2393 8087