Foreninger

Assens og Omegns Sportsfiskerforening

IMG_2845.JPG


Assens og Omegns sportsfiskerforening (AOS)

Assens Søsportscenter

Næsvej 26,1 sal,

5610 Assens


Assens og Omegns Sportsfiskerforening er stiftet den 14. juni 1972.

Klubben har klublokaler i Søsportscentret i Assens på Næsvej 26 (1. sal), hvor klubben har et hyggeligt klublokale samt et pænt og anvendeligt værksted, hvor klubben også opbevarer en jolle og påhængsmotor.

Klubben har ca. 75 medlemmer, hvis interesser spænder bredt fra kystfiskeri, pilketure, put-and-take, og å-fiskeri, dels i klubbens ‘egne’ åer, men også ture til Jydske åer og lakseture udenlandsk – primært Sverige og Norge.

Der er klubaften hver mandag i klublokalet, hvor et varierende antal medlemmer møder op til udveksling af fiskehistorier, gode ideer, forskellige indlæg/foredrag, undervisning i fluebinding, film, eller blot til socialt samvær etc.

Klubben er medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund, med de fordele, dette giver for medlemmerne, samt Odense-Å-sammenslutningen, hvilket giver medlemmerne adgang til fiskeri i Odense Å også.

Klubben er endvidere aktiv medlem af projektet – Havørred Fyn – hvorfor der bliver elektrofisket i Puge Mølleå primo november hvert år efter moderfisk til klækkeriet i Odense (Elsesminde).

Dette medfører, at der også hvert år udsættes et stort antal smolt i udløbet af Puge Mølleå til havet.


Bestyrelse:

Formand: Steffen Skov, steffen@toskov.dk 22250257 Østergårdsvej 51 5683 Haarby

Næstformand : Michael Andersen, hjerup31@gmail.com 21449002 Hjerupvej 31 Hjerup 5560 Aarup

Kasserer: Michael Sørensen, Strandbyvej 1, 5683 Haarby, kasserer@aos-assens.dk

VPU:Henning Andersen, Tlf.23261691 Mail:henningandersen52@outlook.dk

Sekretær: Jens Andreasen, fiskeren2009@live.dk 28693697 Hestbjerglund 2 Pejrup 5560 Aarup

Vores fiskevand