Foreninger

Assens og Omegns Sportsfiskerforening

IMG_2845.JPG


Assens og Omegns sportsfiskerforening (AOS)

Assens Søsportscenter

Næsvej 26,1 sal,

5610 Assens


Assens og Omegns Sportsfiskerforening er stiftet den 14. juni 1972.

Klubben har klublokaler i Søsportscentret i Assens på Næsvej 26 (1. sal), hvor klubben har et hyggeligt klublokale samt et pænt og anvendeligt værksted, hvor klubben også opbevarer en jolle og påhængsmotor.

Klubben har ca. 75 medlemmer, hvis interesser spænder bredt fra kystfiskeri, pilketure, put-and-take, og å-fiskeri, dels i klubbens ‘egne’ åer, men også ture til Jydske åer og lakseture udenlandsk – primært Sverige og Norge.

Der er klubaften hver mandag i klublokalet, hvor et varierende antal medlemmer møder op til udveksling af fiskehistorier, gode ideer, forskellige indlæg/foredrag, undervisning i fluebinding, film, eller blot til socialt samvær etc.

Klubben er medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund, med de fordele, dette giver for medlemmerne, samt Odense-Å-sammenslutningen, hvilket giver medlemmerne adgang til fiskeri i Odense Å også.

Klubben er endvidere aktiv medlem af projektet – Havørred Fyn – hvorfor der bliver elektrofisket i Puge Mølleå primo november hvert år efter moderfisk til klækkeriet i Odense (Elsesminde).

Dette medfører, at der også hvert år udsættes et stort antal smolt i udløbet af Puge Mølleå til havet.


Bestyrelse:

Formand: Steffen Skov, steffen@toskov.dk 22250257

Næstformand : Brian Larsen, briangvlarsen@gmail.com, 31127356

Kasserer: Michael Sørensen, kasserer@aos-assens.dk, 30313004

VPU:Henning Andersen, Mail:henningandersen52@outlook.dk, Tlf.23261691

Sekretær: Jens Andreasen, fiskeren2009@live.dk 28693697

Vores fiskevand