Foreninger

Dalum Lystfiskerforening

IMG_2175.JPG

Foreningen som er en af de største på Fyn, har p.t. et medlemstal på ca. 220.


Foreningen er medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund. Foreningen er medlem af Odense Å-Sammenslutningen, og medlem af Vandpleje Fyn.


Som medlem får du fiskeret til mere end 40 km. attraktivt å-fiskeri.


Dalum Lystfiskerforening har en bådehavn ved Odense å, hvor medlemmer som har båd kan leje en plads. Der er ca. 42 pladser.


Foreningen har mange aktiviteter som foregår i eller har udgangspunkt fra Dalum Lystfiskerforening's Klubhus, Mejerivej 3, Hjallese 5260 Odense S

Vores fiskevand