Foreninger

Fiskerifor. for Brøns Å m. tilløb

Fiskeriforeningen for Brøns Å med tilløb


Brøns Å er et mindre vandløb, der ligger mellem de to større naboer, Brede å og Ribe å. Her findes efterhånden en god bestand af laks, og af og til fanges der også havørreder.


Fra 2019 kan der købes fiskekort for enkeltpersoner (Senior/Junior), Familieabonnement og dagskort på Fiskekort.dk


Vores fiskevand