Foreninger

Holstebro og Omegns Fiskeriforening

profil banner 1.jpg
profil banner 2 vegen å gydeb.JPG
profil banner 3 vandstær Vegen å.JPG
profil banner 4 Simons laks.JPG
Profil banner 5 5.jpg
vandranunkel.jpg

Holstebro og Omegns Fiskeriforening er over 100 år gammel.


Vi har som formål at samle alt tilgængeligt fiskevand i Storåsystemet indenfor Holstebro Kommune, så flest mulig har adgang til at fiske i Storåsystemet, enten som medlem eller via dagkort. 


Via Frøjk Fiskepark har vi i foreningen i mange år kæmpet for Storåens status som godt lakse- og havørred vand. Der er lagt mange frivillige timer og udsat mange fisk for at opnå dette mål. I de senere år har vi skiftet fokus fra udsætninger til vandpleje, og vi har lavet mange projekter med gydegrus og skjulesten. Derfor har bestyrelsen også besluttet, at vi bruger 100 kr. af hvert medlems kontingent til vandløbsforbedring. Dagkort købere yder kr. 25,00 for hvert kort til projekterne. Til vor store glæde er Storåen vest for Holstebro nu selvreproducerende, så al udsætning er stoppet.


I foreningen har vi også et socialt liv. Vi har ry for, at foreningens medlemmer tager godt imod nye fiskere langs åen. Om tirsdagen er der udenfor fiskesæsonen almindelig klubaften med gode historier, aftaler om fisketure og ind imellem en film eller et foredrag. Der er også mulighed for at binde fluer under kyndig vejledning. Foreningen arrangerer også kurser i forskellige former for fiskeri.


Om onsdagen er der udenfor fiske sæsonen junioraften i klubhuset. Her er der mange aktiviteter man kan lære noget af. Teori om fisketeknik, fluebinding, grej fremstilling. Alt sammen under kyndig vejledning af vores juniorledere.


Et par gange om året udkommer vores medlemsblad. Bladet kan du læse ved at gå ind på vores hjemmeside. Heri står de kommende arrangementer nærmere beskrevet, ligesom de vil fremgå af den kalender, du også vil finde på hjemmesiden.


Som medlem af vores forening bliver du også medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund, med alle de fordele, der hører til det. Herigennem vil du få tilsendt bladet Sportsfiskeren 7 gange årligt. Har du til andre forbundets foreninger betalt forbundskontingent vil du naturligvis få penge tilbage.


For øvrigt, har du husket det obligatoriske fisketegn?


Ellers køb det her:


Kom ud at fiske med Holstebro og Omegns Fiskeriforenings juniorafdeling

Lørdag den 25. maj 2024 kl. 10.00-14.00

Kom ud og få en dejlig dag i naturen


Vis alt info