Foreninger

Lystfiskerforeningen af 1926

Lystfiskerforeningen af 1926

Lystfiskerforeningen af 1926 er en af Danmarks ældste lystfiskerforeninger. Foreningen blev stiftet d. 18/04 1926 under navnet Sportsfiskerforeningen, men tog senere navneforandring til Dansk Sportsfiskerforening. Initiativtageren var den legendariske lystfisker, skomagermester, Hans Bache fra Skjern.


Foreningen blev stiftet med det formål, at varetage danske lystfiskeres interesser. Foreningens første formand var oberstløjtnant, Carl Theodor Wegener.

Et af foreningens første gøremål, var at være med til at opkøbe laksegårdsrettighederne ved Skjern Å, så laksene kunne sikres uhindret opgang i åen.


Senere var foreningen, i 1938, med til at stifte Danmarks Sportsfiskerforbund, og overdrog ved den lejlighed foreningsbladet, Sportsfiskeren og andre af foreningens aktiver, til det nystiftede forbund.


For ikke at skabe forviklinger omkring navnene, Dansk Sportsfiskerforening og Danmarks Sportsfiskerforbund, ændrede foreningen, d. 15/11 1991, navn til Lystfiskerforeningen af 1926. – De første tre år under det nye navn, bar foreningens logo dog stadig undertitlen, Dansk Sportsfiskerforening.

Lystfiskerforeningen af 1926 – som ofte forkortes til LF26 eller 26 – er også medstifter og medlem af Skjern Å Sammenslutningen samt medlem af Karup Å Sammenslutningen og Storå Sammenslutningen. Sammenslutninger, som blandt andet, har til formål at ophjælpe de selvreproducerende, oprindelige, vilde fiskebestande i å-systemerne.


Foreningen tæller medlemmer fra ind- og udland – og er en af landets største foreninger under Danmarks Sportsfiskerforbund.


Lystfiskerforeningen af 1926 – byder på alsidigt fiskeri

Lystfiskerforeningen af 1926 kan nok byde på noget af det mest alsidige og spændende å-fiskeri, nogen forening kan præstere – over 100 kilometer af Danmarks smukkeste og bedste fiskevand:


Karup Å ved Karup, Høgild, Sdr. Resen, Koldkur, Åkær og Estvad – kendt for de mange, store og kamplystne havørreder.

Skjern Å ved Skarrild, Sdr. Felding, Albæk, Kodbøl og udløbet – Foreningen har siden 1926 haft fiskeret i Skjern Å – er en af de største aktører ved åen – og har fiskeret på Danmarks bedste laksevand.

Omme Å byder på på både fiskeri efter fuldfede bækørreder og havørreder - men er også et laksevand i topklasse. Her blev Danmarks største fluefangede laks på 21 kilo og 130 centimeter, landet i 2023.

Storåen ved Bur – et legendarisk og klassisk laksevand med mulighed for storlaks. Et stykke, der altid holder laks og havørreder.

Råsted Lilleå – en fantastisk smukt bækørred- og stallinge-vand, der også har en god opgang af havørred. Storå-laksen går også op i åen, hvor den gyder.

Hellegård Å -en rigtig fin havørred-å, der løber ud i Limfjorden ved Handbjerg.

Vorgod Å, Omme Å og Karstoft Å – med gode muligheder for laks og havørred – men byder også på spændende fiskeri efter stalling og bækørred.

Holtum Å – en smuk tilløbså til Skjern Å, der rummer laks, havørred, bækørred og stalling.

Flynder Å - naturskøn å med bækørred.

Fåremølle Å - naturskøn å med bækørred.

Damhus Å - naturskøn å med havørred og bækørred.

Marslund Mose - regnbueørred, gedde, abborre

Fald Å - spændende havørred å til let fiskeri


Lystfiskerforeningen af 1926´s fiskevand er meget alsidigt og egner sig både til fiskeri med flue og spin.

Fiskevandene, som ligger i noget af Danmarks smukkeste natur, byder på mange oplevelser. 

Foreningen har hytter ved Skjern Å, Storåen og Råsted Lilleå. Vi har mange arrangementer og medlemsfordele, blandt andet frivillig guidning og mulighed for overnatning ved Skjern Å, Storåen, Råsted Lilleå og Karup Å.


Lystfiskerforeningen af 1926 – en forening med holdninger

Med vort medlemskab af Danmarks Sportsfiskerforbund er vi, på solidarisk vis, med til at sikre grundlaget for at vores interesser omkring fiskeri og miljø, bliver varetaget over for organisationer, erhvervsliv og myndigheder.

Foreningen har holdninger omkring miljøpolitik, vandpleje, fiskeetik og natursyn – vel at bemærke holdninger, som vi kan og tør stå ved. Disse holdninger afspejles i mange af foreningens arrangementer, som udover det sociale samvær, også har en informativ funktion. 

Lystfiskerforeningen af 1926 har en lang tradition for samarbejde med andre foreninger, til fælles bedste for fiskeriet.


Fiskeri ved Højkilde Fiskesø, Skarrild

Lørdag den 25. maj 2024 kl. 10.00-15.00

En hyggelig fiskedag med fokus på børn, bedsteforældre, forældre og familie


Vis alt info