Foreninger

Hadsten Lystfiskeriforening

Lilleaaen med damp-1024x281.jpg


Hadsten Lystfiskeriforening

Vivildvej 20, 8370 Hadsten

CVR: 31928729       Bank: 9326 - 0006787940


Hadsten Lystfiskeriforening (HLF) blev stiftet i 1921 og har siden starten været præget af at fiskeriet skulle være lystbetonet. Fællesskabet og samværet omkring fiskeriet har altid været prioriteret højt.

Vi råder over noget af Danmarks bedste havørredvand. Vi er en åben klub, der tiltrækker medlemmer fra et meget stort område. Vil du se flere oplysninger om foreningen kan du gå ind på vores hjemmeside www.lilleaaen.dk


Hos os finder du nogle af de bedste muligheder for at drive lystfiskeri i Østjylland. Det centrale fiskevand er selvfølgelig Lilleåen, med et hav- og bækørredfiskeri, du ikke finder magen til ret mange steder i landet.

Som en ekstra bonus kan du som medlem også opleve Gudenåens laksefiskeri!


HLF er mere end blot fiskevandet. Vi har en juniorafdeling med friske unge, der har mange aktiviteter, en aktiv seniorklub med mere end 40 medlemmer, der mødes hver anden uge til kaffe og rundstykker. Vi afholder klubaftener, klubturer, kurser og andre arrangementer.


Foreningen har ingen egentlige ordensregler, men forventer at medlemmerne udviser en adfærd der er baseret på almindelig sund fornuft.

Skilte skal respekteres, ligesom anvisninger fra foreningens fiskeriopsyn eller lodsejere skal følges.

Parkering i forbindelse med fiskeriet skal ske under hensyntagen til den øvrige færdsel, særligt med henblik på lodsejernes adgang med traktorer og markredskaber.

Skulle man være så uheldig at volde skade på andres ejendom under udøvelse af fiskeri, skal man henvende sig til formanden. Foreningen vil så undersøge, om skaden kan dækkes gennem Danmarks Sportsfiskerforbunds kollektive ansvarsforsikring.


Klublokaler:

Over Hadstenvej 58, Hadsten. Hvor vi normalt mødes i den kolde årstid

Fiskerly på Bidstrup Gods, Bidstrupvej 1, Langå. Her holder vi til i sommerperioden.


Fiskesæson:

Lilleåen med tilløb: 1. marts til 31. oktober

Gudenåen zone 6: 16. januar til 15 november


Begrænsninger:

Der må kun fiskes med stang og snøre.

Der må højest hjemtages 2 laks, hav- eller bækørreder pr. døgn.

Der må ikke fiskes i tilløbene til Lilleåen bortset fra Granslev å og Vore Mølle å

Hunde må ikke medtages under fiskeri


Mindstemål:

Bækørred 30 cm

Havørred 40 cm

Søørred 40 cm

Laks 40 cm

Gedde 60 cm

Ål 45 cm

Helt 36 cm


Fredningstider:

Udover foreningens indskrænkning i fiskesæsonen i Lilleåen følger de øvrige fredningstider lovgivningen.

Bækørred 16. november til 15. januar

Havørred 16. november til 15. januar (Gudenå zone 6 totalfredet)

Søørred 16. november til 15. januar

Laks 16. november til 15. januar

Gedde 1. april til 30. april

Ål 16. oktober til 31. juli

Helt 1. november til 31. januar


Kontaktoplysninger:

Fiskeriopsyn:

Bruno Kolding tlf. 6165 3369

Flemming Neergaard tlf. 2344 1620

Morten Nielsen tlf. 5240 4195

e-mail: fiskeriopsyn@lilleaaen.dk


Formand:

Jon Rose tlf. tel. 3032 0383

email: formand@lilleaaen.dk


Kasserer:

Mogens Kristensen tlf: 4220 2905

email: kasserer@lilleaaen.dk



Kort over fiskevand: