Foreninger

Sportsfiskerforeningen for Grenå og Omegn

grenaa_bann.jpg

Kolindsundkanalerne ligger på Djursland og har sit udløb i kattegat lige syd for Grenå havn. Kanalerne har en meget varieret bestand af fiskearter. Der kan fanges havørred, gedde, regnbueørred, brasen, skaller, ål. Desuden fanges der hvert år enkelte laks og bækørreder.


Sportsfiskerforeningen for Grenaa og Omegn, har lejet fiskeretten i stort set hele Kanal systemet i alt ca. 45km.. I Sydkanalen fiskes mest efter gedder og fredsfisk. I Sydkanalen er der enkelte strækninger som foreningen ikke har fiskeret til.

 

Der må parkeres ved alle broer som går over kanalerne. Dog må man ikke holde sådan at man spærrer vejen for de bønder som skal forbi med deres maskiner.