Foreninger

Liver Å Lystfiskerforening

291985476_1071121733532668_3216688949517935160_n.jpg

Liver Å Lystfiskerforening blev startet i 1986 af en gruppe unge mænd fra Vrå, og hed den gang Lystfiskeriforeningen for Vrå og Omegn.

Foreningen blev i år 2000 omdøbt til Liver Å Lystfiskerforening, da foreningen efterhånden havde fiskeretten i det meste af Liver Å-systemet.

I dag er vi en veletableret foreningen med klub på Slettingen Naturskole.

Liver å er kendt for sine mange, og store bækørreder. Det er ikke unormalt med bækørreder over 60 cm. De bliver alle genudsat af medlemmerne for at skåne bestanden af disse flotte fisk.

Der er også igennem årene fanget mange store havørreder med den største på hele 11.4 kg. 

På trods af en lang række uheldige forureninger har skiftende bestyrelser evnet at holde fanen højt, og sammen med andre ildsjæle har de fået liv i åen igen med udsætninger og vandløbsrestaureringer. 

Netop vandløbsrestaureringer ligges der et meget stort stykke arbejde i, og dette arbejde begynder nu at bære frugt. De næste år bliver meget spændende at følge, da fiskeriet fra nu af kun bliver bedre år for år.

De nyanlagte gydepladser bliver brugt flittigt, og det vil jo helt sikkert kunne mærkes fremadrettet.  


Flere oplysninger om foreningen findes både på vores Facebook-side https://www.facebook.com/LystfiskeriforeningenForLiverA og på vores hjemmeside https://www.xn--liver-qra.dk/ .


Nyheder

20.03.2023

Kære medlem


Hermed et udpluk af de seneste nyheder som vil blive opdateret løbende hen over sæsonen.


  • KLUBAFTENER: Der vil snart komme nyt om dage/aftener hvor vi mødes ved åen/Amtets plads, hvor vi laver noget ved huset på amtets plads og andre vigtige gøremål ved åen.


  • RENOVERING AF AMTETS PLADS: Så er der GODE NYHEDER for vores lille forening. Hjørring Kommune har nu bekræftet, at de har sendt vores ansøgning om renovering af Amtets Plads videre til Energinet! 137.600 + moms lyder ansøgningen på. Midlerne skal finansiere seks delprojekter: Nyt tag; vinduer og dør; bord / bænkesæt; informationstavler om åen og Liver Mølle Kro; etablering af vandstik og spildevandstank.


  • Bestyrelsen søger medlemmer som gerne vil hjælpe til med bl.a. at få lavet noget mere vandløbspleje restaurering. Men også flere andre ting i foreningen er der brug for hjælp til. HUSK på at bestyrelsen har rigtigt meget at se til og derfor vil al hjælp være kærkomment. Meld dig under fanen til bestyrelsen, om end det kun er ganske lidt du har tid og lyst til at hjælpe, men da også hvis du har tid og lyst til mere end det. Vi kan bruge al den hjælp vi kan få og vi skal nok finde noget der passer lige netop dig. Husk på, at hvis vi løfter i flok, så løfter vi rigtigt meget mere. Dette vil medføre en endnu bedre forening og et bedre fiskeri til alle.
Knæk og bræk


pbv


Lars Uthsen Holm Jakobsen


Nyhedsbrev Lystfiskeriforeningen for Liver Å

05.11.2017

Min side

15.10.2017

Vores fiskevand