Foreninger

Odsherreds Sportsfiskerforening

2021-06-28_12h50_14_2.png

I Odsherreds Sportsfiskerforening - OSF arbejder vi for stærkere fiskebestande og forbedring af muligheder for sportsfiskeriet. Foreningen arrangerer mange aktiviteter med oplevelser som kystfiskeri, havture, ture i ind- og udland, vandplejeindsats, klubliv, instruktion og hygge.


Se mere på http://ny.o-s-f.dk/


I samarbejde med Odden Havn arrangerer vi også den årlige Makrelfestival http://makrelfestival.dk


Vi favner bredt med vores anker solidt plantet i Odsherred. Vi har både medlemmer fra lokalområdet og fra andre egne, som fælles besøger vores fiskevande og klubliv. Vi byder kvinder og familier velkommen i vores klubliv og arbejder aktivt for at synliggøre vores tilbud til jer. Vi tror på, at mangfoldigheden kan supplere de i forvejen stærke fraktioner af kystfiskere, vandplejefolk, medefiskere etc. som OSF stolt repræsenterer. Vores forskellige tiltag mod familier/ungdom/kvinder er støttet af Lystfisker Danmark, https://fishingindenmark.info/ .


I Odsherred har vi noget af Danmarks bedste kystfiskeri lige udenfor døren til blandt andet havørredfiskeri.

Vi har fiskeretten i Lammefjordskanalerne, som er en yndet fiskeplads for nogle af landes bedste karpefiskere. Der er også en pæn bestand af gedder i kanalerne.

Klubben råder også over flere lokale moser og har fiskeret på Tissø, som anses for at være en af landes bedste søer med en stor bestand af gedder og en del aborre og sandart. OSF er partner I SU og stiller fiskekort til rådighed for medlemmerne til en lang række fiskevande.


Hvis du melder dig ind i perioden fra 1. august til og med 31. december, vil du være kontingentfri for resten af det indeværende år, men skal forudbetale kontingent for efterfølgende år. Eksempel: Hvis du melder dig ind d. 1. september. 2021, vil du være kontingentfri resten af 2021, men skal altså forudbetale kontingent for 2022.Nedenfor finder du reglerne for fiskeriet i Lammefjordskanalerne, hvor til der kan købes dagkort.Regler og retningsligner for fiskeri i Lammefjordskanalerne 


(Dansk) 

Regler og retningsligner for færdsel og fiskeri i Lammefjordskanalerne.


1.

Gyldigt fisketegn skal medbringes under fiskeri i kanalerne, og skal forvises til fiskerikontrol på forlangende. 

2.

Kortet giver kun adgang til fiskeri fra voldsiden.

3.

Færdsel skal ske under størst mulig hensyntagen til naturen, der må ikke graves eller på anden måde ske beskadigelse af kanalvoldene. 

4.

Der må ikke opslås bivvy,- brolly- og telte med bund, eller andet der kan beskadig græsset på kanalvoldene.

5.

Der parkeres skal ske under størst mulig hensyntagen til øvrig trafik.

6.

Intet affald må efterlades. 

7.

Der må ikke tændes bål eller anden form for åben ild. Gasblus og grill er tilladt, men græsset på volden må ikke beskadiges. 

8.

Der må ikke anvendes nogen former for ruser, garn eller sættesnører ved fiskeri i kanalerne.

9.

Alle fisk fanget i Lammefjordskanalerne skal genudsættes. (Der må fanges skaller til brug for agn). Karpe fiskeri : 

Alle karper skal straks genudsættes efter vejning og foto. 

Der må fiskes med tre stænger, med en enkelt krog på hver. 

Landingsnet og afkrogningsmåtte skal være tilgængelig på alle pladser og fisken skal behandles så skånsomt som muligt. 


Gedde fiskeri: 

Alle gedder skal straks genudsættes efter vejning og foto. 

Der må fiskes med to stænger. 

Alle fisk skal behandles så skånsomt som muligt. Vi anbefaler og beder om at geddefiskere har en afkrogningsmåtte med, og bruger den ved afkrogning og foto. 


Medefiskeri: 

Ved konkurrence fiskeri kan der søges om tilladelse til at opbevare fisk i keepnet. 

Alle fisk skal genudsættes. 

Der må fiskes med to stænger med en enkelt krog.