Foreninger

Sportsfiskerforeningen for Hjørring og Omegn

SFHO.jpg

Sportsfiskerforeningen for Hjørring og Omegn (SFHO) har fiskeretten i Uggerby Å, Varbro Å og Guldager Sø.


Den 66 km lange Uggerby Å snor sig gennem Hjørring området, Sindal, Mosbjerg, Bindslev og Uggerby. Åens udspring er ved Sterup syd for Hjørring og den udmunder i Skagerrak i Tannisbugt mellem Hirtshals og Tversted.


Uggerby Å er et af landsdelens bedste fiskevande med bækørred, ål, skalle, gedder og havørred. Uggerby Å's havørredstamme er unik på grund af dens størrelse, gennemsnitsvægten ligger på ca. 5 kg. og der fanges hvert år fisk op til 10 kg.


Sportsfiskerforeningen for Hjørring og Omegn har ca. 50 km fiskeret ved åen. Ved åen er fiskeretten markeret med grønne pæle. Fiskekort samt Statens Fisketegn skal medbringes og forevises på forlangende af fiskeribetjente, lodsejere eller medlemmer med gyldigt medlemskort.


Åen er fredet fra 16. november til 15. januar. Nedfaldsfisk er fredet til 1. april.


Ved åen er der etableret en handicapvenlig fiskeplatform, Steens plads, så også kørestolsbrugere har mulighed for at dyrke lystfiskeri, ved den smukke å. Åen er fredet fra 16. november til 15. januar. Nedfaldsfisk er fredet til 1. april. Der må maksimalt hjemtages 3 laksefisk pr. dag.


Varbro Å er en mindre å, der er fuld af liv. Fiskeriet er forbeholdt medlemmerne af SFHO.


SFHO købte i 1983 Guldager Sø, hvor der er mulighed for at fiske efter bl.a. gedder, aborre, suder, skaller og karper.