Danmarks Sportsfiskerforbund foreslår ny skarvforvaltningsplan:
Skal sikre sårbare fiskebestande mod prædation fra skarv

Vi arbejder vi for at sikre sunde, vilde fiskebestande i havet, på kysten, i søer og åer.

En række fiskearter og -bestande er i fare for at forsvinde – det gælder for eksempel bækørred, stallling og snæbel. Og den væsentligste årsag er, at de bliver ædt af skarven. Det er også dokumenteret, at skarven i nogle vandløb presser ellers robuste bestande af laks og havørred.

Miljøminister Lea Wermelin underskrev den 28. februar en ny skarvforvaltningsplan. Danmarks Sportsfiskerforbund er på flere punkter skuffede over den nye plan – og undrer sig over, at Regeringen ikke i højere grad har taget hensyn til de hårdt pressede og sårbare fiskebestande.

Danmarks Sportsfiskerforbund arbejder målrettet på, at planen genbesøges og genforhandles snarest muligt.

Din underskrift er derfor vigtigere end nogensinde!

Er du enig?
Skriv under for en ny og bedre forvaltning af skarv, så vi kan beskytte de vilde fiskebestande. Læs mere om vores forslag nedenfor.

11.438 har allerede skrevet under

Skriv under
for en bedre forvaltning af skarv

* påkrævet

Vi foreslår en ny version af forvaltningsplan for skarv

Vi mener, at forvaltningen af skarv skal sikre, at både skarver og fiskebestande har det godt. Bestanden af skarv befinder sig på et stabilt, højt niveau, samtidig med at en række fiskebestande er pressede. Den ubalance vil vi gerne gøre op med, og det kræver en nytænkning af Danmarks forvaltning af skarv.

Danmarks Sportsfiskerforbund og Dansk Laksefond foreslår derfor en ny og bedre version af den eksisterende forvaltningsplan for skarv.

Vi foreslår, at:

  • Der skal være klare mål for, hvor meget skarverne må påvirke fiskebestandene. Både i ferskvand og i havet.

  • Hvis skarverne påvirker fiskebestandene mere end målet med planen, skal myndighederne være forpligtede til at tage affære.

  • Myndighederne skal tage et større ansvar for forvaltning af skarv, modsat i dag, hvor hovedansvaret hviler på de frivillige.

  • Det skal være lettere for frivillige at bidrage til forvaltning af skarv, blandt andet ved at myndighederne organiserer reguleringen og herunder sørger for tilladelser.

  • Forvaltningen af skarv skal understøttes af rådgivning fra eksperter.

  • Der skal være større fokus på at reducere skarvernes fødesøgning i de marine flaskehalse, hvor der er mange vandrefisk.
Fisk Skarver æder mange forskellige fiskearter, og især stallingen er hårdt presset af skarvens fødesøgning.

Læs Danmarks Sportsfiskerforbunds og Dansk Laksefonds forslag til en ny forvaltningsplan for skarv: