• Fredag den 7. juni 2024 kl. 09.00 til 16. juni kl. 15.00

Kysthjælper: Giv en hånd med udplantning af ålegræs i Horsens Fjord

DSCF8758-kopi.jpg

Vær med som frivillig, når der skal udplantes ålegræs i Horsens Fjord den 7.-16. juni 2024.

I Horsens Fjord skal der udplantes ålegræs på mere end tre forskellige lokaliteter i fjorden sammen med Kysthjælper, og du kan være med som frivillig. Du kan hjælpe på land med at montere friskhøstede ålegræsskud på søm, og hvis du er dykker, kan du hjælpe med at plante skuddene i havbunden. Metoden er anerkendt af forskere i ålegræsudplantning, og som frivillig får du vejledning i at udføre arbejdet.

Arbejdet med at montere ålegræsskud på søm foregår ved udplantningens base alle dage i tidsrummet kl. 9-15. Frivillige dykkere har deres egne mødetider, fordi deres båd nemmest kan komme ind ved højvande.

Mødestedet er stranden nord for Øster Bisholtvej nr. 17, 8700 Horsens. Der er mad og drikke til alle tilmeldte frivillige, og der findes et toilet i arbejdsområdet.

Det er helt op til dig, om du vil deltage under hele udplantningen eller en bestemt dag.

Lørdag den 8. juni vil der være et særligt program i forbindelse med Horsens Holder og Det store ålegræsinitiativ. Her vil aktiviteterne flytte ind på Langelinie i Horsens midtby hvor der vil være mulighed for at deltage i binding af ålegræs og få intro til hvordan ålegræsset plantes ud af dykkerne.

Kysthjælpers arbejde i Horsens er en del af arbejdet med naturforbedringer i Partnerskabet til Restaurering af Horsens Fjord. Læs mere på www.redhorsensfjord.dk

Tilmeld dig som frivillig i Horsens hos tovholder
Jan Karnøe
Tlf.nr.: 21704913 
E-mail: jankarnoe@gmail.com

 

 

Udplantningen i Horsens Fjord er en del af Det store ålegræs initiativ som er et landsdækkende initiativ, hvor der bliver udplantet ålegræs på 32 forskellig lokaliteter i år. Du kan læse mere om dette her:

https://www.taenketankenhav.dk/aalegraes

 

 

Om projekt Kysthjælper

Projekt Kysthjælper arbejder for at forbedre havnaturen og genskabe levestederne for fisk og bunddyr i de kystnære havområder. Arbejdet bliver udført i samarbejde med frivillige og består i udplantning af ålegræs og etablering af mindre stenrev og muslingerev i fire kystnære havområder.

Kysthjælper ledes af Danmarks Sportsfiskerforbund og er finansieret af VELUX FONDEN. En række forskningsinstitutioner, kommuner og NGO’er er partnere i projektet og bidrager med både viden og stærke hænder for at hjælpe havmiljøet.

Læs mere om Kysthjælper her: www.kysthjælper.dk