• Lørdag den 8. juni 2024 kl. 09.00-16.00

Kysthjælper: Giv en hånd med udplantning af ålegræs i Lillebælt ved Assens

DSCF8408.JPG

Vær med, når der skal udplantes ålegræs i Lillebælt syd for Assens i weekenden 8. juni.

Tilmeldingsfrist: 06.06.2024 kl. 12.00

I den tidlige sommer gennemfører projekt Kysthjælper igen udplantning af ålegræs i flere kystnære havområder, og du kan være med!

I Lillebælt skal der udplantes ålegræs i den østlige del af Torø Vig, som ligger syd for Assens. Lørdag d. 8. juni er det ambitionen at udplante mellem 3.000 og 5.000 ålegræsskud. Som frivillig kan du hjælpe på land med at montere friskhøstede ålegræsskud på søm, og hvis du er dykker, kan du hjælpe med at plante skuddene i havbunden. Metoden er anerkendt af forskere i ålegræsudplantning, og som frivillig får du vejledning i at udføre arbejdet.
 
Du kan deltage hele dagen eller blot nogle timer. Arbejdet foregår i tidsrummet kl. 9-16. Der er sandwich og drikkevarer til alle frivillige hjælpere, som er tilmeldt på forhånd.
 
Mødestedet er Assens Søsportscenter, Næsvej 26, 5610 Assens.

Ved spørgsmål, kontakt Kysthjælpers projektleder:
Erik Haar Nielsen
Mobil 25126190 
E-mail: ehn@sportsfiskerforbundet.dk.

 

Udplantningen i Assens er en del af Det store ålegræs initiativ som er et landsdækkende initiativ, hvor der bliver udplantet ålegræs på 32 forskellig lokaliteter i år. Du kan læse mere om dette her:

https://www.taenketankenhav.dk/aalegraes

 

Om projekt Kysthjælper
Projekt Kysthjælper arbejder for at forbedre havnaturen og genskabe levestederne for fisk og bunddyr i de kystnære havområder. Arbejdet bliver udført i samarbejde med frivillige og består i udplantning af ålegræs og etablering af mindre stenrev og muslingerev i fire kystnære havområder.

Kysthjælper ledes af Danmarks Sportsfiskerforbund og er finansieret af VELUX FONDEN. En række forskningsinstitutioner, kommuner og NGO’er er partnere i projektet og bidrager med både viden og stærke hænder for at hjælpe havmiljøet.

Læs mere om Kysthjælper her: www.kysthjælper.dk

 

Det er gratis at deltage, men det kræver tilmelding,
hvis du vil have sandwich og drikkevarer.

 

Tilmeldingsfrist er overskredet.