• Onsdag den 10. april 2024 kl. 19.00-21.00

Mageløse muslinger: Temaaften om blåmuslingernes rolle i havet

Fotograf_EWYMedia_shutterstock.com-kopi.jpeg

Kom til temaaften med Kysthjælper om blåmuslingers særlige rolle i havmiljøet og muligheden for at inddrage muslingerev i forbedring af havnaturen.

Tilmeldingsfrist: 09.04.2024 kl. 23.00

De er en elsket klassiker i det franske køkken, og i Danmark kender vi blåmuslingernes perlemorsfarvede skaller fra strandkanten. Men de færreste af os ved ret meget om blåmuslingernes liv i havet.

Ved denne temaaften får du indsigt i blåmuslingernes fascinerende verden på havbunden med havmiljøforsker Timi Løvholt Banke, der forsker i naturgenopretning med muslinger ved Syddansk Universitet.

Hvilken betydning har blåmuslinger for havmiljøet?
Hvorfor er det nødvendigt at genoprette blåmuslingerev?
Og hvad er erfaringerne hidtil med etablering af nye muslingerev?
Det er nogle af de spørgsmål, som du får svaret på.

Samme aften bliver du desuden klogere på projektet Kysthjælper, der arbejder for at genskabe de gode levesteder for havets fisk og bunddyr ved at udplante ålegræs og etablere nye stenrev og muslingerev i fire kystnære havområder i Danmark.

AFTENENS PROGRAM:
Intro til Kysthjælper og de fire lokale projekter ved Kysthjælpers projektleder, havbiolog Erik Haar Nielsen.

Foredrag om naturforbedring med blåmuslinger ved biolog og ph.d.-studerende ved Syddansk Universitet, Timi Løvholt Banke

PRAKTISK INFO:
Temaaftenen foregår onsdag den 10. april 2024 kl. 19-21 i:

Assens Søsportscenter
Næsvej 26
5610 Assens

Vi byder på kaffe og kage samt en øl/sodavand.

Arrangementet er gratis og åbent for alle, men kræver tilmelding på forhånd af hensyn til begrænset plads. Ved spørgsmål til arrangementet, kontakt Julie Myhre på jm@sportsfiskerforbundet.dk.

OM PROJEKT KYSTHJÆLPER:
Projekt Kysthjælper arbejder for at forbedre havnaturen og genskabe levestederne for fisk og bunddyr i de kystnære havområder. Arbejdet bliver udført i samarbejde med frivillige og består i udplantning af ålegræs og etablering af mindre stenrev og muslingerev i fire kystnære havområder.

Kysthjælper ledes af Danmarks Sportsfiskerforbund og er finansieret af VELUX FONDEN.
En række forskningsinstitutioner, kommuner og NGO’er er partnere i projektet og bidrager med både viden og stærke hænder for at hjælpe havmiljøet.

Læs mere om Kysthjælper her: www.kysthjælper.dk

Tilmeldingsfrist er overskredet.