• Onsdag den 6. marts 2024 kl. 19.00-21.00

Temaaften om naturforbedring i havet: En hånd til Horsens Fjord

DSCF8576 2.jpg

Kom til temaaften med Kysthjælper om miljøet i Horsens Fjord og arbejdet for en sundere fjord med bedre levesteder for fisk, dyr og planter.

Tilmeldingsfrist: 04.03.2024 kl. 23.00

Miljøet i Horsens Fjord har gennem årtier været hårdt presset af menneskers aktiviteter og udnyttelse af havet. Det gælder både forurening med næringsstoffer fra landbrug, by, industri og havbrug samt muslingeskrab, klapning og opfiskning af sten til byggeri på landjorden. De senere år har frivillige kræfter derfor lagt et stort arbejde i at forbedre fjordens miljø i samarbejde med fremsynede forskere.

Ved denne temaaften får du et indblik i det frivillige arbejde for en sundere Horsens Fjord. Samtidig bliver du klogere på projektet Kysthjælper, der arbejder med naturforbedring i form af udplantning af ålegræs og etablering af stenrev og muslingerev i fire kystnære havområder i Danmark.

AFTENENS PROGRAM:
Velkomst og et kort oplæg ved borgmester i Horsens Kommune Peter Sørensen.

Intro til Kysthjælper og de fire lokale projekter ved Kysthjælpers projektleder, marinbiolog Erik Haar Nielsen.

Oplæg om arbejdet med naturforbedring i Horsens Fjord ved Jan Karnøe, frivillig og tovholder for både Kysthjælper Horsens og Partnerskabet til Restaurering af Horsens Fjord. Jan Karnøe giver et indblik i miljøtilstanden i Horsens Fjord og de aktuelle projekter, der skal forbedre miljøet i fjorden.

Mød en frivillig kysthjælper: Mød John Friborg, der er jæger og aktiv i Kysthjælper Horsens.
Hvorfor er han kysthjælper? Og hvad sker der, når man samler frivillige jægere, lystfiskere, fritidsfiskere, dykkere og andre havelskere om et fælles projekt i fjorden?


PRAKTISK INFO:
Temaaftenen foregår onsdag den 6. marts 2024 kl. 19-21 i:

Salen på Horsens Bibliotek
Tobaksgården 12
8700 Horsens

Vi byder på en øl/sodavand undervejs.

Arrangementet er gratis og åbent for alle, men kræver tilmelding på forhånd af hensyn til begrænset plads. Ved spørgsmål til arrangementet, kontakt Julie Myhre på: jm@sportsfiskerforbundet.dk.

OM PROJEKT KYSTHJÆLPER
Projekt Kysthjælper arbejder for at forbedre havnaturen og genskabe levestederne for fisk og bunddyr i de kystnære havområder. Arbejdet bliver udført i samarbejde med frivillige og består i udplantning af ålegræs og etablering af mindre stenrev og muslingerev i fire kystnære havområder.

Kysthjælper ledes af Danmarks Sportsfiskerforbund og er finansieret af VELUX FONDEN.
En række forskningsinstitutioner, kommuner og NGO’er er partnere i projektet og bidrager med både viden og stærke hænder for at hjælpe havmiljøet.

Læs mere om Kysthjælper her: www.kysthjælper.dk

Tilmeldingsfrist er overskredet.