• Onsdag den 21. februar 2024 kl. 19.00-21.00

Temaaften om blåmuslinger: Havets renseanlæg og økosystem-ingeniører

MRA11050.jpg

Kom til temaaften med Kysthjælper om blåmuslingers særlige rolle i havmiljøet og muligheden for at inddrage muslingerev i genopretning af dansk havnatur.

Tilmeldingsfrist: 20.02.2024 kl. 23.00

Hvorfor kaldes blåmuslinger økosystemingeniører, hvad betyder det og hvordan kan de være med til at genoprette det danske havmiljø? Alt det bliver du klogere på denne temaaften, hvor blåmuslingernes biologi kombineres med praktiske tips og tricks til, hvordan man får succes med etablering af muslingebanker.

Aftenens oplægsholder Pernille Nielsen er seniorforsker på DTU Aqua og har i mere end 10 år forsket i blåmuslingernes underfundige og fascinerende verden. Hun udgør sammen med sine kollegaer den førende forskergruppe indenfor muslingeproduktion og naturgenopretning med muslinger i Danmark.

Samme aften kan du høre Kysthjælper fortælle om projektets frivillige arbejde med naturforbedring i Limfjorden, Horsens Fjord, Lillebælt og Aarhusbugten. Netop i Aarhusbugten tager lokale kysthjælpere fat på arbejdet med nye muslingerev i foråret 2024. 

PRAKTISK INFO:
Temaaftenen foregår onsdag den 21. februar 2024 kl. 19-21 i:

Folkehuset Brabrand
Mødelokalet "Salen"
Voldbækvej 92
8220 Brabrand

Vi byder på en øl/sodavand undervejs.

Arrangementet er gratis og åbent for alle, men kræver tilmelding på forhånd af hensyn til begrænset plads.
Ved spørgsmål til arrangementet, kontakt kommunikationsmedarbejder Julie Myhre på: jm@sportsfiskerforbundet.dk

OM PROJEKT KYSTHJÆLPER
Projekt Kysthjælper arbejder for at forbedre havnaturen og genskabe levestederne for fisk og bunddyr i de kystnære havområder. Arbejdet bliver udført i samarbejde med frivillige og består i udplantning af ålegræs og etablering af mindre stenrev og muslingerev i fire kystnære havområder.

Kysthjælper ledes af Danmarks Sportsfiskerforbund og er finansieret af VELUX FONDEN. En række forskningsinstitutioner, kommuner og NGO’er er partnere i projektet og bidrager med både viden og stærke hænder for at hjælpe havmiljøet.

Læs mere om Kysthjælper her: www.kysthjælper.dk

Tilmeldingsfrist er overskredet.