• Onsdag den 10. april 2024 kl. 18.00

Landsdelsmøde 10. april 2024 i Vejle

Landsdelsmøde roskilde.jpg

Mødet afholdes i Vejle Sportsfiskerforenings Klubhus Buldalen 13, 7100 Vejle

Tilmeldingsfrist: 08.04.2024 kl. 12.10

 

 

Den foreløbige dagsorden ser således ud:

Kl. 18.00 – 18.30                 Serveres der et lille traktement

Kl. 18.30 – 19.45                 Møderne indledes med ”K-teamet og monopolet”.

Kl. 19.45 – 20.15                 Gennemgang af aktuelle politiske emner, bl.a. DSF’s forslag til modernisering af Fiskeplejen samt indkomne lokale ønsker

  1. 20.15 –20.30 Kaffepause

Kl. 20.30 – 21.00                 Drøftelse af første skitse til strategi for DSF.

Kl. 21.00 – 21.10                 Præsentation af ”Tid til tur”

Kl. 21.10 – 21.30                 Lokale emner.

Monopolet består af formand Torben Kaas og to lokale deltager. Vært vil være en medarbejder fra K-teamet. Monopolet skal diskutere aktuelle problemstillinger som vedrører Danmarks Sportsfiskerforbund. Deltager i landsdelsmøderne opfordres til at sende lokale problemstillinger til ah@sportsfiskerforbundet.dk tirsdag den 2. april 2024.

 

Med venlig hilsen

Lars Rasmussen, Direktør

 

 

 

Tilmeldingsfrist er overskredet.