• Onsdag den 14. juni 2023 kl. 19.00

UDSAT til efteråret - Borgermøde - Hvordan får vi Havørreden tilbage til Gudenåen ?

Havørreden tilbage til Gudenåen

Tilmeldingsfrist: 08.06.2023 kl. 15.00

 

Baggrund:

Projektet ”Havørreden tilbage til Gudenåen” blev i gang sat i 2019. Formålet med projektet er at undersøge årsagen til den markante nedgang af vild ørredyngel og antallet af fangede havørreder i Gudenåsystemet nedstrøms Tangeværket.

Følgende har deltaget i projektet: Randers Sportsfisker Klub, Langå Sportsfiskerforening, Hadsten Lystfiskeriforening, Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening samt tre kommuner: Randers Kommune, Viborg Kommune og Favrskov Kommune.

DTU-Aqua har været fiskefaglig rådgiver og Danmarks Sportsfiskerforbund har været projektleder. Desuden deltager Danmarks Center for Vildlaks som observatør og fiskefaglig konsulent.

Projektet har gennemført tre undersøgelser: To undersøgelser af dødeligheden hos vandrende smolt fra Gudenåen til Kattegat samt en undersøgelse, hvor der har været opstillede vildtkameraer på en række vandløbsstationer, hvor kommunerne gennemført elektrofiskeri. Ørredtæthederne på stationerne er blevet undersøgt før kameraerne blev opsat, og igen efter de blev nedtaget.

På mødet vil fiskeplejekonsulent Bjarke Dehli, DTU Aqua, gennemgå resultaterne af ovennævnte undersøgelser samt give sine bud på, hvad der skal til for at få havørreden tilbage til Gudenåen. Herefter vil kommunerne give deres bud på de konkrete handlinger, som de vil iværksætte.

Programmet for aftenen ser således ud:

Kl. 19.00 – 19.15:

Direktør Lars Rasmussen, DSF, byder velkommen.

 Præsentation af de deltagende foreninger, hvor de kort fortæller om deres erfaringer med havørredfiskeriet.

 Kl. 19.15 – 20.15:

Bjarke Dehli, fiskeplejekonsulent ved DTU Aqua, fortæller om:

  • Projektets faglige baggrund - den vilde ørredbestand i tilløbene.
  • Undersøgelser af vandrende smolt fra Gudenåen til Kattegat.
  • Resultater fra Projekt Vildtkamera i tilløbene til Gudenåen og Randers Fjord.
  • Sådan vi kan få havørreden tilbage til Gudenåen.

 

Kl. 20.15 – 20.30 Kaffepause

Kl. 20.30 – 21.00:

Spørgsmål og kommentarer til Bjarke Dehlis oplæg.

 

Kl. 21.00 – 21.30:

Viborg, Favrskov og Randers Kommuner: Hvilke initiativer vil kommunerne igangsætte for at hjælpe ørredbestandene?

 

Kl. 21.30: Afslutning.

 

 

 

Tilmeldingsfrist er overskredet.