Nyheder

 • Gigant majspringer på 11.90 kg fra Karup Å

  Steen Hessel fra Bording fangede den 28. maj en gigant havørred på 11.90 kg og 96cm på orm.

  Steen fortæller: - Jeg var tage til Karup Å for at prøve en ny 8 fods spinnestang og den er da blevet testet godt og grundigt nu.

  - Jeg var ved at rulle ind da der rejser sig en stor trykbølge fra modsatte brink. Fisken går resolut efter agnen. Jeg sænker stangen og lader ormen drive bagud…..så er der fast fisk.

 • Selvgjort er velgjort

  Denne lokalredaktør har tidligere beskrevet, hvordan ”Smoltene” alias juniorerne i Trend Å lystfiskeriforening fremstiller hovedparten af deres endegrej på vinterens klubaftener: De producerer blink helt fra grunden men støber også emner i lovligt hvidmetal, spinnere i mange forskellige st

 • Første laks i Gels Å til dreven gelsåfisker

  Allerede i fire kast fik Erik Due Olesen fra Toftlund onsdag aften den 13. maj et tungt og voldsomt hug ved en af sine favoritpladser på Gels Å Sammenslutningens strækning. Han fortæller: ”Årets første egentlige fisketur til Gels Å fik et noget uventet forløb. Jeg var taget til åen, for at se, om havørrederne var nået op til ”mine” standpladser.

 • Ringkøbing Sportsfiskerforening på udebane

  Lokalredaktøren har sakset nedenstående stemningsfyldte beretning fra Ringkøbing Sportsfiskerforenings hjemmeside.

  Vi var desværre kun 4 tilmeldte til vores årlige hornfisketur, men så kunne vi være i en bil!

 • Tude tosset vådområdeprojekt

  Etablering af vådområder har gennem de seneste 15 år været anvendt som virkemiddel til fjernelse af udvaskningen af næringsstoffer til vandmiljøet. DTU Aqua har nu samlet resultaterne af en række fiskeundersøgelser på hjemmesiden www.fiskepleje.dk sammen med fire videofilm om vådområder og deres effekt på de vilde ørredbestande. I en artikel i dette nummer af Sportsfiskeren redegør fiskeplejekonsulent Jan Nielsen DTU Aqua for de væsentligste pointer – se mere på side 8.

 • Naturødelæggelse af danske vandløb

  Blå blok har i Folketinget fremsat et beslutningsforslag om, at Vandløbsloven skal præciseres, så det skal fremgå, at vandløb først og fremmest tjener afvandingsformål. Endvidere tager forslaget sigte på, at lovgivningen skal ændres, så vandføringsevnen kan forøges ved en mere intensiv grødeskæring og ved regulering af vandløbene – det vil sige udretning og udgravning af vandløbene, så de bliver bredere og dybere.

 • Energinet.dk vil udskylle ny kaverne

  Efter sommerferien er Energinet.dk klar til at udlede saltmættet vand fra den anden kaverne i gaslageret i Lille Torup nord for Viborg. For to år siden blev den første kaverne ud af syv i den underjordiske salthorst udskyllet som et pilotprojekt, skriver Nordjyske Stiftstidende.

 • Fri passage i Ganer Å ved Rækker Mølle

  Tidligere på måneden indviede Ringkøbing-Skjern Storkommune sit hidtil største genopretningsprojekt. Det meste af vinteren og foråret har kommunen på foranledning af statens vandplaner arbejdet på at forbedre passageforholdene i Ganer Å forbi opstemningen ved Rækker Mølle Sø.

  Stemmeværket og den gamle fisketrappe er blevet erstattet af en 200 meter faunapassage til gavn og glæde for vandrefisk og smådyr.

 • Opgangen er startet i Viborg-åerne

  Som man kan se på vores facebookside, skrev jeg i sidste uge, at der nok kun var få fisk i vores åer på nuværende tidspunkt, men der har jeg tilsyneladende taget fejl. Beretter Jørgen Buch, der er formand for Viborg Sportsfiskerforening.

 • Lystfiskeriets Dag 2015

  Lystfiskeriets Dag er vel overstået, og det vælter stadig ind med dejlige beretninger og gode billeder. Tusind tak for det, og tak for alle de konstruktive forslag til forbedringer og videreudvikling på det største lystfiskerarrangement i Danmark. Uden alle vores frivillige ville det slet ikke være muligt at iscenesætte den bedste hobby i verden på så fremragende vis. Vi modtager naturligvis gerne mere respons på sekretariatet.

Sportsfiskeren Online

DM i fluekast 2015

Bliv medlem nu

Støt en god sag

Print dit medlemskort

Aktivitetskalender

Kontante fordele

Tilmeld nyhedsbrev

Tip din lokalredaktør

Lokalforeninger

Presserum

Merchandise

Sagsbehandling

Miljø & Vandpleje

Udgiv indhold