Årets første iltsvindsrapport: Kun vejret forhindrer katastrofalt iltsvind

Doede Trepiggede Hundestejler Haderslev Fjord Juni 2023 Kopi I juni 2023 tog iltsvind livet af fisk i Haderslev Fjord, hvor der opstod iltsvind usædvanligt tidligt på sommeren. Foto: Erik Tveskov.

Den første iltsvindsrapport i 2023 viser, at sommerstormene har lagt en dæmper på udbredelsen af iltsvind. Men det er frem for alt en reduceret udledning af næringsstoffer, der skal redde havmiljøet, fastholder Danmarks Sportsfiskerforbund.

De høje temperaturer og den omfattende algevækst på kysterne i begyndelsen af denne sommer varslede en rekordstor udbredelse af iltsvind i havet, men årets første iltsvindsrapport fra DCE ved Aarhus Universitet viser nu, at vejrskiftet i juli måned foreløbigt har forhindret en iltsvindskatastrofe i sommeren 2023.

– Takket være nogle gode sommerstorme er der i år mindre udbredt iltsvind sammenlignet med sidste år. Men vi kan ikke forlade os på, at vejrforholdene fremover vil frelse havmiljøet og forhindre, at iltsvind tager livet af bunddyr og fisk. Derfor holder vi fast i, at der brug for en markant reduktion af de udledninger af næringsstoffer, som er den afgørende årsag til iltsvind i de kystnære havområder, siger Torben Kaas, formand for Danmarks Sportsfiskerforbund.

Genbesøg af kvælstofindsatsen
Der pågår netop nu en såkaldt second opinion af den danske kvælstofindsats, hvor udenlandske eksperter skal vurdere, hvor stor en reduktion af næringsstoffer, der er nødvendig for at redde havmiljøet fra iltsvind og fiskedød.

– Det arbejde følger vi tæt, og vi er glade for, at miljøminister Magnus Heunicke allerede har bebudet, at hvis eksperterne taler for yderligere reduktioner end det, der pt. er planlagt, så skal der skrues op for indsatsen. Og det mener vi er helt nødvendigt, siger Torben Kaas og fortsætter:

– Magnus Heunicke har netop udråbt sig selv til vandets og havets minister, og med tanke på, at næringsstofbelastning af vores kystvande og hav er den absolut mest alvorlige presfaktor, har vi en forventning om, at en markant begrænsning af udledningen må være én af ministerens topprioriteter.

Torben Kaas tilføjer, at vi endnu ikke har set konsekvenserne af det mildere sommervejr i de seneste uger af august måned.

– Sæsonen for iltsvind er ikke slut endnu, så vi holder vejret og håber, at vi ikke får et katastrofalt iltsvindsår som i 2022, siger han.