Lodsejer tog initiativ til genslyngning af Hoven Å

Hoven En 1 km lang strækning lige opstrøms Hoven by er nu blevet genslynget.

Ønsket om en højere naturværdi var anledningen til, at en lokal lodsejer tog initiativ til, at en strækning af Hoven Å blev genslynget i slutningen af 2022 i tæt samarbejde med Ringkøbing-Skjern Kommune og Skjern Å Sammenslutningen. Ny dronevideo viser resultatet af indsatsen.

I december 2022 var gravemaskinerne færdige med arbejdet ved Hoven Å, og resultatet var, at en strækning på cirka én kilometer af åen opstrøms Hoven by var blevet genslynget. Desuden var der udlagt skjulesten og dødt ved, samt etableret 19 nye gydesteder og to sandfang.

Normalt kræver sådan et projekt lange og ofte besværlige forhandlinger med de involverede lodsejere, men i dette tilfælde kom selve initiativet faktisk fra lodsejer Søren Dyøe Madsen, som ejer 90 % af det involverede areal.

Lodsejer følte forpligtelse over for naturen
Søren Dyøe Madsen købte området for tre år siden, og selv om han ikke har sin bolig i området, var projektet alligevel vigtigt for ham.

– Jeg mener, vi har en forpligtelse over for naturen. Jeg har rejst over hele verden og har set, hvordan det kan ende, hvis ikke vi gør noget. Og så er jeg og familien natur- og fritidsmennesker. Vi kan godt lide at gå på jagt og fiske. Og det med at fiske bliver der bedre muligheder for her, udtalte han til Dagbladet Ringkøbing-Skjern i forbindelse med indvielsen.

Let sag for kommunen
Hos Ringkøbing-Skjern Kommune var der ikke umiddelbart planer om at gøre noget ved strækningen, men med initiativet fra lodsejeren var det helt oplagt at tage imod tilbuddet.

– Vi havde en pulje til vandløbsrestaurering, som vi kunne sætte i spil, så processen har været meget enkel i forhold til, hvad vi ellers oplever, når der er mange lodsejere involveret og kan komme erstatningsspørgsmål på tale, fortæller ingeniør Per Søby Jensen fra Ringkøbing-Skjern Kommune.

For kommunen kom projektet til at koste 400.000 kr., og derudover har Skjern Å Sammenslutningen bidraget med 75.000 kr. til etablering af de nye gydesteder.

En del af Skjern Å-systemet
Hoven Å er et tilløb til Omme Å og dermed en del af det store Skjern Å-system, og i kraft af tidligere initiativer fra kommunen og det tidligere Ringkøbing Amt har laks og ørreder i dag mulighed for at trække op til de nye gydesteder.

I den nedre del af Omme Å har amt og kommune nemlig fået fjernet adskillige spærringer ved de mange dambrug, der var ved åen. Det gælder for eksempel den tre meter høje opstemning, der var ved Sønderskov Dambrug.

– Vi har fået skabt 100 % fri passage i Omme Å helt op til spærringen ved Juellingsholm Mølle i Billund Kommune, og vi håber nu virkelig, at Billund Kommune får skabt fri passage her, så vi kan få indfriet hele det store potentiale i Omme Å, slutter Per Søby Jensen.

Det hele set fra oven
Ringkøbing-Skjern Kommune har haft en drone på vingerne, så her kan du se den genslyngede å-strækning i fugleperspektiv.