Nu får fiskene fri adgang til 210 km vandløb i Uggerby Å

Bindslev Inden længe skal fiskene ikke længere passere fisketrappen ved Bindslev Gl. Elværk, som kun har fungeret under særlig gunstige forhold.

I denne uge udløb klagefristen for et projekt, det skal skabe fri passage ved Bindslev Gl. Elværk ved Uggerby Å, og da der ikke var indkommet nogen klager, går Hjørring Kommune nu i gang med projektet. Fjernelse af spærringen ved elværket vil give fiskene adgang til 210 km vandløb, og dermed kan man endelig få fuld valuta for de mere end 60 vandløbsindsatser, der er lavet opstrøms elværket. Ikke overraskende vækker det stor begejstring hos både den lokale forening og i forbundet.

To store spærringer i Uggerby Å har gennem mange år betydet, at vandrefiskene har haft meget svært ved at komme frem til gyde- og opvækstområder øverst i åsystemet. I august 2022 kunne vi fortælle, at spærringen ved Mosbjerg Dambrug endelig var fjernet, og nu kommer så turen til den anden spærring ved Bindslev Gl. Elværk.

Kommunen har udarbejdet et projekt, hvor et omløbsstryg skal lede vandet uden om elværket, og mandag den 6. marts 2023 udløb klagefristen, så der er nu ikke noget, der står i vejen for at projektet kan sættes i værk.

Kommunen går straks i gang
Hos Hjørring Kommune er der glæde over, at man nu endelig kan komme i mål med projektet, og teamleder i Team Natur Jens Pedersen fortæller, at man straks går i gang med de første skridt.

– Vi begynder med at fælde træerne, hvor omløbet skal være, og derefter skal museumsfolkene ind at se på området, fortæller han og fortsætter:

– Vi skal lave et 800 meter langt omløbsstryg rundt om elværket, så faldet fordeles, og desuden anlægger vi to gydebanker på tilsammen 2000 m2. Det nye omløbsstryg giver fiskene adgang til hele 210 km vandløb, hvor vi har lavet over 60 indsatser, der nu endelig kan være med til at indfri åens potentiale.

Stram tidsplan
Jens Pedersen fortæller også, at man arbejder med en meget stram tidsplan, da hele projektet skal være på plads inden udgangen af 2023. Det er nemlig en forudsætning for at få del i den støtte, der kommer fra staten og EU.

Han forventer dog, at selve arbejdet ude ved vandløbet er afsluttet omkring 1. oktober, så de sidste måneder kan bruges til det resterende papirarbejde i forhold til at få indhentet støtten.

Glad foreningsformand
For Henrik Kassow Andersen, der er formand for Sportsfiskerforeningen for Hjørring og Omegn, var det en glædens dag, da det blev klart, at projektet nu kan gå i gang.

– Vi har haft hænderne oppe over hovedet, og vi er utrolig glade. Det her handler om, at hele vandsystemet er vinderen, og det handler ikke om personlige opgør. Tværtimod har vi haft gode dialoger inden klagefristen, så det kom ikke som den helt store overraskelse, at der ikke blev klaget, fortæller Henrik Kassow Andersen og fortsætter:

– Vi har haft et særdeles godt samarbejde med Hjørring Kommune, som har været meget imødekommende og tilrettet projektet, så det endelig er kommet i mål. Det er også vigtigt for mig at sige, at det væsentlige her ikke er de 800 meter stryg, men selve det, at der nu bliver adgang til hele den øvre del af vandløbssystemet, og vi glæder os til at komme i gang med at arbejde videre med at forbedre forholdene, så vi kan få Uggerby Å tilbage til tidligere tiders storhed.

Slut med en af de værste spærringer
Forbundsformand Torben Kaas hilser det også særdeles velkomment, at en af de værste spærringer i de danske vandløb nu snart er fortid.

– Efter spærringen ved Mosbjerg Dambrug blev fjernet i Uggerby Å sidste år, har det kun været endnu mere vigtigt, at spærringen ved Bindslev Gl. Elværk også kom væk. Det ville nemlig slippe Uggerby Å helt fri, så havørrederne igen kunne vandre frit i åen. Det er derfor en særdeles glædelig nyhed, at Hjørring Kommune sammen med os og Sportsfiskerforeningen for Hjørring og Omegn har fundet en fornuftig passageløsning, så åen igen kan løbe frit, siger Torben Kaas og fortsætter:

– Havørredbestanden i Uggerby Å har desværre været langt fra sit mulige potentiale, men nu er der virkelig håb for fremtiden, og jeg glæder mig til at høre om mange flere fangster og glade lystfiskere fra Vendsyssel.

– Spærringen ved Bindslev Gl. Elværk må nok karakteriseres som en af Danmarks 10-12 værste spærringer, da den jo har spærret for over 200 kilometer vandløb opstrøms. Så der skal lyde ros til kommunen for at have lagt en masse konstruktiv energi i at finde en god løsning her. Spærringer er en af de absolut største begrænsninger for vores vilde bestande af havørreder og laks, så vi kun glæde os over, at der nu er én mindre, slutter Torben Kaas.