Slut med at hjemtage torsk fra vestlige Østersø fra 15. januar

Cod Gde1e7c53c 1920 Selv om der er observeret mange småtorsk i Øresund, er der fortsat behov for at passe på gydebestanden.

Fra den 15. januar er det ikke længere tilladt at hjemtage torsk fra vestlige Østersø. Forbuddet gælder til 31. marts, hvorefter du igen må hjemtage én torsk om dagen fra havområdet, der også omfatter Øresund og Bælterne.

I efteråret 2022 besluttede EU's fiskerimyndigheder at videreføre de regler for torskefiskeriet i vestlige Østersø, der var gældende i 2022, så de nu også gælder i 2023. Det betyder, at man du som lystfisker maksimalt må hjemtage én torsk om dagen, men samtidig, at der er en fredningsperiode fra 15. januar til 31. marts, hvor du slet ikke må hjemtage torsk.

Reglerne er fastsat ud fra, at myndighederne vurderer, at der fortsat er behov for at beskytte en sårbar torskebestand, og det gælder ikke mindst i vintermånederne, hvor torsken gyder.

Vestlige Østersø

Vestlige Østersø er ikke bare Østersøen
Når der indenfor fiskerilovgivningen tales om vestlige Østersø, omfatter det et større område, end det vi almindeligvis opfatter som Østersøen.

Helt præcis handler det om underområderne 22, 23 og 24 (se kort). Mod nord afgrænses områderne af to linjer. Den ene linje går mellem Sjællands Odde og Djurslands sydspids ved Ebeltoft. Den anden mellem Gilleleje og Kullen i Sverige. Syd for disse linjer er torsken fredet i perioden fra 15. januar til 31. marts, og området dækker derfor også Øresund og Bælterne.

Forståelse fra forbundets side
Lige inden jul kunne Øresundsakvariet i Helsingør fortælle om, at der var fundet usædvanlig mange mindre torsk i Øresund i løbet af 2022.

– Det er naturligvis glædeligt, og det giver håb for, at de nuværende restriktioner med tiden kan lettes, men som situationen er lige nu, har vi forståelse for, at vi også som lystfiskere skal være med til at holde hånden under torskebestanden, siger Kaare Manniche Ebert, biolog i Danmarks Sportsfiskerforbund.