Ny plan for fiskepleje: Stabil udvikling i Trend Å

Trend2 Ørredbestanden i Trend Å er på et stabilt selvreproducerende niveau, og der skal fortsat ikke udsættes fisk i åen.

Den nye ”Plan for fiskepleje” for Trend Å viser, at vandløbssystemet fortsat er inde i en stabil udvikling, og efter der er skabt fuld passage ved Trend Dambrug, er der mulighed for at opnå endnu bedre resultater ved fortsat forbedring af de fysiske forhold.

Trend Å var blandt de vandløb, hvor DTU Aqua lavede bestandsundersøgelser i 2021, og på baggrund heraf er der nu lavet en ny ”Plan for fiskepleje” for vandløbssystemet. Den tidligere plan var fra 2012, og den nye skal række cirka ti år frem.

Trend Å-systemet afvander et område i Himmerland vest for Aars. Hovedløbet er cirka 29 kilometer langt, og åen har sit udløb i Limfjorden ved Bjørnsholm Bugt.

Ved undersøgelsen blev der foretaget undersøgelser ved hjælp af elfiskeri på 28 stationer, mens ni andre stationer blev vurderet ved besigtigelse. Trend Å Lystfiskeriforening bidrog ved det praktiske arbejde og hjalp desuden med oplysninger om vandløbsrestaureringer og passageforhold.

Stabil udvikling
Ved elfiskeundersøgelserne, der foretages i sensommeren og det tidlige efterår, registreres antallet af ørreder, der er stammer fra den foregående vinters gydning og på undersøgelsestidspunktet er cirka ½ år gamle.

Ved den nye undersøgelse blev der fundet ½-års ørreder på 70 % af stationerne. I 2012 var tallet 73 %, mens det i 2004 var 69 %. Med andre ord en stabil udvikling over en længere årrække.

I den samme periode er antallet af stationer med ældre ørreder derimod faldet fra 59 % i 2004 til kun 44 % i 2021.

Tjek Ørredkortet

På Ørredkortet fra DTU Aqua kan du klikke dig ind på alle de undersøgte stationer og se undersøgelsens resultater i detaljer. Du finder kortet her.

 

 

Den nye "Plan for fiskepleje" for Trend Å finder du her.

 

Mindre fald i tætheden for ½-års ørreder
Ved undersøgelserne beregnes den gennemsnitlige tæthed af henholdsvis ½-års ørreder og ældre ørreder. Tætheden måles som antal ørreder pr. 100 m2 vandløbsbund.

Tætheden for ½-års ørreder er i 2021 opgjort til 44,8 stk. pr. 100 m2. Det er et fald fra 2012, hvor tætheden var 53,8 stk., men på niveau med 2004, hvor tætheden var 41,8 stk.

Værre ser det ud for antallet af ældre ørreder, hvor der er et fald fra 8,4 stk. pr. 100 m2 i 2012 til kun 2,2 stk. i 2021.

Delstrækninger med stor tæthed
I 2017 blev der skabt fri passage ved Trend Dambrug, og i 2020 har Trend Å Lystfiskeriforening fået restaureret flere gydeområder på strækningen mellem dambruget og Hornum Bro. Her blev der konstateret udbredt gydning i 2020/21, og ved elfiskeundersøgelsen i 2021 fandt man hele 1035 stk. ½-års ørreder på en 100 meter lang strækning. Man fandt også 55 ældre ørreder på samme strækning, der udmærker sig med varierende dybde og mange skjul.

Stadig langt fra målopfyldelse
Et andet aspekt, der indgår i undersøgelserne, er en vurdering af, om vandstrækningerne på de undersøgte stationer lever op til målsætningerne om god eller høj økologisk tilstand i forhold til Ørredindekset. Dette var kun tilfældet på 33,3 % af stationerne. I 2012 var tallet 34,6 %. Der er dermed stadig et godt stykke vej til målopfyldelse i vandløbssystemet.

Trend1
På strækningen ved Boltrup var der god tæthed af ½-års ørreder.

Forslag til forbedringer
Den nye plan for Fiskepleje peger på en række områder, hvor der kan laves forbedringer af de fysiske forhold i åen.

Efter der er skabt fri passage ved Trend Dambrug er der kun to mindre opstemninger tilbage i to tilløb til Trend Å.

I andre tilløb er der konstateret problemer med tilgroning, og der anbefales skånsom vedligeholdelse og træbeplantning, der kan skygge noget af plantevæksten væk.

På fem stationer peger planen på behov for udlægning af gydemateriale og ikke mindst skjulesten.

Fortsat ingen udsætninger
Ved udarbejdelsen af den tidligere plan for fiskepleje i 2012 blev det vurderet, at åen ørredbestand kunne betragtes som selvreproducerende, og derfor blev udsætning af ørreder indstillet såvel oppe i vandløbet og ved mundingen.

– Samlet set er ørredbestanden i Trend Å på et stabilt selvreproducerende niveau, hvor vandløbet besættes med yngel fra naturlig gydning. Yderligere forbedring af vandløbets ørredbestand skal derfor ske gennem restaureringstiltag, lyder det i den nye plan for fiskepleje.

Den samlede smoltudtræk fra vandløbets naturlige produktion er beregnet til 8.138 stk. 2021. Det er en stigning fra 2012, hvor det blev beregnet til 6.500 stk.