Endelig fri passage i Øle Å på Bornholm

Sluseg1 Vandet løber nu i det nye omløb ved Slusegård. Til højre ses den stendæmning, som ørrederne tidligere skulle op over.

Efter en flere år lang proces, hvor mange hensyn og interesser har været på spil, er der nu endelig skabt fri op- og nedstrømspassage i Øle Å ved de to spærringer ved Slusegård og Ågård. Mandag den 26. september blev vandet ledt ud i det nye omløbsstryg ved Slusegård, og de lokale sportsfiskere ser nu frem til, at et af åens største vandløb endelig kan bidrage med sit fulde potentiale.

Øle Å er et at de tre store vandløb på Bornholm, men på grund af flere spærringer har det aldrig kunnet indfri sit potentiale som gyde- og opvækstvand for ørreder.

Når fiskene trak ind fra havet, mødte de efter få hundrede meter en spærring ved Slusegård Vandmølle, hvor de skulle forcere en vanskelig opstemning. Hvis det lykkedes for dem, ville de nogle kilometer længere opstrøms støde på tilsvarende vanskeligheder ved Ågård, hvor der også har ligget en gammel vandmølle.

De fisk, der på trods af vanskelighederne blev et resultat af gydningen, ville få nye problemer, når de senere som smolt trak mod havet, for både ved Ågård og Slusegård blev det meste af vandet ledt ind i mølledammene, hvor mange af smoltene gik til.

Lang proces med mange hensyn
Da Slusegård Vandmølle er fredet, har det været en meget lang og besværlig proces for Bornholms Regionskommune at få et projekt igennem, som både kunne tilfredsstille Slots- og Kulturstyrelsens kulturhistoriske interesser og sikre målopfyldelse i forhold til statens vandplaner.

Men efter fem års arbejde kunne gravemaskinerne endelig gå i gang den 15. september, og den 26. september var man kommet så langt, at vandet kunne ledes ud i det nye omløbsstryg ved Slusegård. Projektet ventes endeligt afsluttet den 1. oktober.

Ågård4 Her er omløbet ved Ågård på vej.
Sluseg2 Mølledammen ved Slusegård blev oprenset.
Sluseg6 Den 26. september blev vandet ledt ind i det nye omløb

Mølledamme bevares
Det har været en betingelse, at de to mølledamme skulle bevares, men fremover vil de kun få tilført det vand, der lige netop er nødvendigt for at holde vandspejlet, mens langt størstedelen af vandet føres rundt om møllerne i nye omløbsstryg.

I forbindelse med projektet er mølledammene blevet oprenset, og der er lagt et lerlag i bunden af dammene, for at de bedre kan holde på det vand, der føres ind i dammene.

Glæde hos lokale sportsfiskere
Bjarke Borup er formand for Vandpleje Bornholm, og han har fulgt projektet tæt. Nu hvor det er tæt på at være helt i mål, glæder han sig til at se, hvordan det virker, når der kommer mere vand i åen, og opgangen for alvor går i gang.

– Man har lavet et nyt omløbsstryg til ørreden for at lede den væk fra den gamle dæmning, som den førhen skulle springe over, hvilket langt fra altid lykkedes. Vandet er allerede begyndt at løbe i det nye stryg, så set gennem mine øjne – så kan regnen bare komme, siger Bjarke Borup og fortsætter:

– Hvis projektet virker efter hensigten, vil det betyde flere kilometer ekstra opvækstvand og nye gydebanker, hvilket helst skal resultere i flere ørreder og andre dyr, som nyder godt af vandet. Det bornholmske "Tangeværk" er ikke væk, men der er lavet en løsning, som jeg håber og tror på virker.

TV-udsendelse om projektet
TV2 Bornholms naturprogram EKKO har været forbi projektet ved Øle Å og har blandt andet talt med Bjarke Borup fra Vandpleje Bornholm og Ole Holm Pedersen, der var været regionskommunens projektleder. Du finder udsendelsen her.