Det er på tide at redde Østersøens torsk. Skriv under nu!

Photocred Joachim S Muller Foto: Joachim S. Müller.

Vær med til at fortælle EU-Kommissionen, at der er behov for handling nu, hvis den negative tendens skal brydes og torsken skal reddes. Deltag i Østersø-landenes fælles underskriftindsamling.

Torsken er for mange mennesker en ikonisk fisk, og lystfiskere husker en tid med gode torskefangster fra turbådene, men den tid er forbi. Torsken i Østersøen er i dyb krise og har derfor brug for hjælp.
 
Bestandene er nu på deres laveste niveau nogensinde, efter at de gennem årtier har været presset af overfiskeri kombineret med forurening med næringsstoffer og miljøfremmede stoffer, samtidig med at deres levesteder er blevet forringet af bundtrawl og opfiskning af stenrev. Dette gælder især i den østlige del af Østersøen, men torsken er også presset i den vestlige Østersø.

2022 kan blive et skæbneår for torsken i Østersøen, fordi det kan være sidste mulighed for at redde de skrøbelige bestande.

Fangstbegrænsninger på torsk i 2022

Når du fisker i den vestlige Østersø, herunder Lillebælt, Storebælt, Øresund og Østersøen vest for Bornholm, må du højst hjemtage én torsk om dagen som lyst- eller fritidsfisker.

I torskens gydeperiode fra den 15. januar til 31. marts 2022 var det forbudt at hjemtage torsk fra den vestlige Østersø. Resten af året gælder fangstbegrænsningen på én torsk om dagen.

Læs mere her

Den vigtigste fisk
Torsken var tidligere den vigtigste fisk i Østersøen, både ud fra et biologisk og økonomisk perspektiv. Den er øverst i fødekæden og påvirker derfor hele balancen i økosystemet, og fiskeriet efter den var gennem flere århundreder meget værdifuldt.

Den var desuden et vigtigt element i kulturen i landene omkring Østersøen. Mange familier var afhængige af fiskeriet, og torsken var på menukortet i mange hjem til nytårsmiddagen. Men lige nu er torsken meget tæt på at forsvinde fra Østersøen, så det er nu, vi skal gøre alt for at redde den ikoniske art!

I projektet Return of the Cod arbejder NGO’er fra de otte EU-lande omkring Østersøen i fællesskab for at redde den pressede Østersøtorsk. Som en del af projektet har det svenske The Fisheries Secretariat (FishSec) udført en videnskabelig rapport, der viser, at det er muligt at redde torsken, hvis vi stopper overfiskeri og indfører en mere helhedsorienteret regulering af fiskeriet. Eksempelvis er det ikke nok at regulere fiskeriet efter torsk. Vi skal også regulere fiskeriet efter de arter, som torsken lever af, blandt andet sild og brisling.

Skriv under på, at torsken skal reddes nu
Sammen med de andre Østersø-lande beder vi derfor EU-Kommissionen og alle medlemslandene om at hjælpe med at redde torsken, når kvoterne for fiskeriet i 2023 skal vedtages i oktober.

Vi beder konkret om:

1. At fiskeriet, der kan påvirke torsken, udmøntes ud fra den bedst tilgængelige videnskabelige rådgivning.

2. At der tages hensyn til torskens meget vigtige rolle i økosystemet, og at kvoterne i fiskeriet efter alle arter fastlægges ud fra den præmis.

3. At alle initiativer, der indføres til gavn for torsk, overvåges og kontrolleres på en effektiv og troværdig måde.
 
Deltag i vores fælles underskriftindsamling, og vær med til at fortælle EU-kommissionen, at der er behov for handling nu, hvis den negative tendens skal brydes og torsken reddes.

Foto: Joachim S. Müller.
Foto: Joachim S. Müller.

Del dit billede af Østersøen
Instagram kan du være med til at skabe opmærksomhed om torskens behov for en redningsplanke ved at dele dit billede af Østersøen, Østersøtorsken eller livet ved Østersøen.

Brug #SaveBalticCod, når du deler dine billeder.

Læs mere her