Miljøstyrelsen svigter i sag om genopretning af Tuse Å

Billed 2 Et Par Af De Skoennede 700 Gydemodne Havoerreder Der Blev Draebt I Tuse A

Tuse Å ved Holbæk blev i 2018 ramt af en stor gylleforurening, der slog alt liv ihjel i 15 km af åen og dens tilløb. Sagen er siden blev behandlet som en miljøskadesag, hvor forureneren blev påbudt at genoprette naturen i åen. Siden er der kun sket begrænsede indsatser, men alligevel betragter Miljøstyrelsen sagen som afsluttet. Uholdbart, mener Danmarks Sportsfiskerforbund og Tuse Å’s Ørredsammenslutning.

_0007_DSCF8901.jpg

Lars Brinch Thygesen

Natur- og miljøkonsulent

Den 6. september 2018 står som en sort dag i Tuse Å’s historie. Det ellers yderst produktive vandløb, der løber til Isefjorden, og som den lokale forening Tuse Å’s Ørredsammenslutning (TØS) har lagt tusindvis af frivillige timer i at genoprette, blev ramt af et stort gylleudslip. Ca. 100 tons gylle løb direkte i Tuse Å og de to tilløb Møllerenden og Kobbel Å med det resultat, at 600-700 gydemodne havørreder og alle åens vandlevende insekter døde.

Efter dialog mellem TØS, DSF og Holbæk Kommune blev forureningen anmeldt som miljøskadesag under miljøskadeloven. Det betød, at Miljøstyrelsen pålagde forureneren at genoprette vandløbets natur og fauna, samt at vandløbets fiskebestande, smådyrsfauna, vandkemi og iltforhold skulle overvåges med henblik på at vurdere, om genopretningsindsatsen havde den påkrævede effekt.

DSF: Sagen er ikke afsluttet
Nu, ca. 3 år efter udslippet, har Miljøstyrelsen afgjort, at sagen er afsluttet, til trods for, at fiskeundersøgelser foretaget i Tuse Å dokumenterer, at bestanden af havørreder stadig er på et lavere niveau end før udslippet. Det har fået Danmarks Sportsfiskerforbund og TØS til at påklage afgørelsen.

- Det er ganske enkelt uholdbart, at Miljøstyrelsen nu lukker sagen. Ifølge Miljøskadeloven er forureneren pålagt at bringe vandløbet tilbage til minimum den tilstand, der var før forureningen. Men undersøgelser viser, at fiskebestanden stadig ikke er på samme niveau som før. I stedet virker det til, at Miljøstyrelsen mener, at man nu må sætte sin lid til, at naturen klarer resten selv. Det harmonerer bare ikke med de rammer, som miljøskadelovgivningen fastsætter for denne type af sager, siger Lars Brinch Thygesen, natur- og miljøkonsulent ved Danmarks Sportsfiskerforbund.

- Derfor må vi simpelthen meddele Miljøstyrelsen, at afgørelsen er forkert og at der er behov for yderligere indsatser og foranstaltninger i Tuse Å, siger Lars Brinch Thygesen.

Han hæfter sig desuden ved, at Miljøstyrelsens afgørelse om, at sagen er afsluttet, slet ikke omfatter en vurdering af plantelivets tilstand i åen samt tilstanden for mikroalger.

- Afgørelsen er mangelfuld. Så enkelt kan det siges. Der er ikke foretaget de nødvendige undersøgelser af planteliv og mikroalger, som ellers var en del af miljøskadesagen, siger Lars Brinch Thygesen.

Store sagsomkostninger, små indsatser
I alt har kommunen brugt 2-3 millioner kroner på sagsbehandling, monitering og juridisk bistand i sagen, men der er kun blevet udført indsatser i form af spuling af 15 gydebanker samt spuling af en mindre strækning af åen for slam.

- Det er hovedrystende, at der kun er brugt få procent af den samlede økonomi i denne sag til reelle forbedringer af Tuse Å. Og hvis det er kendetegnet for miljøskadesager, er lovgivningen sådan set ubrugelig i denne type af forureningssager. Vi mener derfor også, at Tuse Å-sagen er af principiel betydning og agter selvfølgelig at følge den til dørs, slutter Lars Brinch Thygesen.

Læs Miljøstyrelsens afgørelse her.

Læs Danmarks Sportsfiskerforbund og TØS’ klage her.