Sejr: Sæby Å bliver endelig sat fri

Visualisering Sæby Sådan kan det komme til at se ud, når havørrederne får fri passage forbi Sæby Vandmølle op til Sæby Å. Foto: Morrell Architecture.

Danmarks Sportsfiskerforbund og Sæby Sportsfisker Klub har i årtier kæmpet for fri passage i Sæby Å ved Sæby Vandmølle. Og nu er det endelig lykkedes at få sluppet åen fri. Staten har bevilget 27 mio. kr. til et passageprojekt, der vil betyde, at åens havørreder får adgang til mere end 100 kilometer vandløb – til gavn for fiskeriet i åen og langs den østjyske kyst.

_0007_DSCF8901.jpg

Lars Brinch Thygesen

Natur- og miljøkonsulent

Helt siden år 1640 har Sæby Vandmølle ligget som en prop i Sæby Å blot 700 meter fra åens udløb i Kattegat. Møllen har forhindret åens fisk i at vandre frit op og ned gennem Sæby Å – og i årevis har den lokale Sæby Sportsfisker Klub måtte hjælpe fortabte havørreder, der har sprunget og stanget sig til blods mod møllens meterhøje stemmeværk, forbi spærringen. Men snart er det slut.

Frederikshavn Kommune har netop fået tilsagn fra Miljøstyrelsen på en ansøgning om fri passage ved møllen. Et projekt til 27 mio. kr.

En lang, sej kamp
Danmarks Sportsfiskerforbund og Sæby Sportsfisker Klub har i årtier arbejdet tæt sammen for at få gennemført en løsning for Sæby Å. Det er blandt andet sket gennem det lokale vandråd, der har indstillet Sæby Mølle som en spærring, der skulle løses i forbindelse med vandområdeplan 2.

Derudover har Forbundet, DTU Aqua, Sæby Sportsfisker Klub og Frederikshavn Kommune afholdt utallige møder for at finde frem til en løsning, der både kunne tilgodese de kulturhistoriske interesser samt de natur- og fiskerimæssige interesser.

Sæby Sportsfisker Klub fik tilbage i 2015 endda tilsagn fra kommunens borgmester og kommunaldirektør om, at hvis foreningen kunne stille med 300.000 kr., ville kommunen sætte projektet i gang. I løbet af blot seks måneder fik foreningen indsamlet midlerne og i maj 2016 sendt dem til kommunen. Men allerede i oktober 2016 kom pengene retur med besked om, at kommunen alligevel ikke kunne tage imod pengene, da det kunne se ud som om Sæbe Sportsfisker Klub ”købte” sig til projektet. En løsning lod altså igen vente på sig.

VILDE VANDLØB NU

 

De danske vandløb fungerer som fødestue, opvækstområde og spisekammer for en lang række fiskearter. De er livsnerven for særligt laks og havørreder, der er afhængige af velfungerende strømvande.

 

Desværre har de i århundreder lidt under en hårdhændet behandling og udnyttelse af vandet til vandmøller, dambrug og markvanding. Mange er blevet opgravet, udrettet eller rørlagt. Og ådalene er mange steder blevet drænet og pløjet. Det har medført tilbagegang i fiskebestandene og har udryddet fiskearter i flere vandløb.

 

Vilde vandløb nu er Danmarks Sportsfiskerforbunds bud på, hvordan vi beskytter og forbedrer forholdene i Danmarks åer og bække, så vi også fremover kan fange en smuk ørred eller laks i åen, langs kysten eller på havet.

 

Læs mere her.

Endelig lykkedes det
Da Frederikshavn Kommune i slutningen af november i år kunne meddele, at kommunen havde fået tilsagn fra Staten om en ansøgning til en passageløsning til en værdi af 27 mio. kr., vækkede det naturligvis stor glæde hos både DSF og Sæby Sportsfisker Klub.

- Sæby Vandmølle må karakteriseres som en af de værste spærringer herhjemme. Med sin placering blot 700 meter fra udløbet i Kattegat har den medført, at havørredbestanden i Sæby Å har været forsvindende lille, trods åens ellers store potentiale. Derfor er det en helt fantastisk nyhed, at åen nu slippes fri, siger Lars Brinch Thygesen, natur- og miljøkonsulent i Danmarks Sportsfiskerforbund.

Og hos den lokale Sæby Sportsfisker Klub stemmer man i.

- På en skala fra 1-10 er jeg på en 12’er! Vi har troet på det hele tiden, men det har været enormt meget op ad bakke. Det har krævet blod, sved og tårer, men ved hele tiden at støtte os til de regler og love, der er indenfor natur- og miljøområdet, og aldrig give op, er det nu endelig lykkedes at komme igennem med vores sag, fortæller Jesper Christensen, der som formand for Sæby Sportsfisker Klub indtil efteråret 2021 har arbejdet indgående med sagen.

Han roser samtidig DSF, DTU Aqua, foreningens vandplejeformand Helge Bjørn samt de lokale medier for hele tiden at have holdt fokus på sagen.

- Samarbejdet med Danmarks Sportsfiskerforbund har været enestående. Særligt samarbejdet med Lars Brinch Thygesen. Forbundets mulighed for at presse på politisk har haft enorm betydning for, at vi har kunne komme igennem med projektet, så det skal der lyde en stor tak for det. Derudover har DTU Aqua været en utrolig vigtig støttespiller – og så har de lokale medier i og omkring Sæby desuden haft en væsentlig rolle ved hele tiden at holde gryden i kog, siger Jesper Christensen.

Havoerred Med Skade Sæby Aa Hvert år hjælper Sæby Sportsfisker Klub gydemodne havørreder forbi stemmeværket ved Sæby Vandmølle. Mange af dem med alvorlige skader efter at have forsøgt at springe voer spærringen. Foto: Jesper Christensen.

Et kæmpe boost til lystfiskeriet
Når det nye passageprojekt ved Sæby Vandmølle er gennemført, vil åens havørreder og øvrige fisk få adgang til over 100 kilometer vandløb med gode gyde- og opvækstmuligheder. Og Jesper Christensen er sikker på, at lystfiskerne vil kunne mærke effekten.

- Kystfiskeriet kommer til at vokse. Vi får nu mange flere fisk, hvilket vil give et kæmpe boost til fiskeriet i området. Det er jeg slet ikke i tvivl om, siger han.

Hos DTU Aqua kan man bakke den påstand op med tørre tal.

- Når åen bliver genskabt uden opstemning, vil mange vandløb få en stor naturlig ørredbestand. Hvis det blot sker i halvdelen af vandløbene, kan der fanges og hjemtages flere tusinde havørreder årligt langs kysterne og i åen – samtidig med, at mange havørreder også gyder i vandløbene og sikrer de kommende generationer, siger Jan Nielsen, der er fiskeplejekonsulent ved DTU Aqua.

Han henviser til Villestrup Å ved Mariager Fjord som et lignende eksempel.

- Her blev havørredbestanden hurtigt 35 gange så stor efter fjernelsen af nogle opstemninger i 2008-2013. Selv om lystfiskerne hurtigt begyndte at fange mange havørreder i åen og fjorden, var der alligevel 3.500 gydemodne havørreder på en 14 km lang strækning i 2016, da vi undersøgte bestanden. Det svarer til en stor havørred for hver fire meter af åen.

Jan Nielsen har stor erfaring i vandløbsrestaurering og har allerede for flere år siden foreslået Frederikshavn Kommune, hvordan man kan genskabe Sæby Å ved Sæby Vandmølle, samtidig med at man tager hensyn til husene omkring åen og de kulturhistoriske forhold omkring vandmøllen.

- Det kan godt lade sig gøre, og det glæder mig, at der nu er penge til at sikre en god løsning, slutter han.

Du kan læse meget mere om Danmarks Sportsfiskerforbunds kamp for vilde vandløb her.