Nye regler for torskefiskeri i den vestlige Østersø på vej

Torsk Øresund Cred Andreas Findling Rottem Foto: Andreas Findling-Rottem.

Torskebestanden i den vestlige del af Østersøen er i en historisk dårlig tilstand. Det slår en ny rapport fra det internationale forskningsinstitut ICES fast. De anbefaler derfor en markant begrænsning i fiskeriet efter torsk, der både vil få konsekvenser for erhvervs- og lystfiskeriet. Midt i oktober tager EU’s fiskeriministre endeligt stilling til, hvordan torskefiskeriet skal forvaltes i 2022.

_0006_DSCF8923.jpg

Kaare Manniche Ebert

Fiskebiolog

Bestanden af torsk i den vestlige Østersø, der dækker havområdet fra det vestlige Bornholm op til Djursland, har længe været i kraftig tilbagegang. Nu slår en ny rapport fra The International Council for the Exploration of the Sea – ICES – fra d. 10. september fast, at tilstanden for torsken er kritisk.

Det skyldes hovedsageligt en dårlig miljøtilstand i havet og mange års overfiskeri, hvilket har været medvirkende til, at man siden 2016 ikke har registreret et succesfuld gydning for torsk i den vestlige Østersø.

Derfor anbefaler forskningsinstituttet, at der i 2022 samlet set for både erhvervs- og lystfiskere kun må fanges og hjemtages 698 tons. Det er en kraftig nedgang fra 2021, hvor erhvervsfiskerne havde en kvote på 4000 tons og lystfiskerne estimeret fangede og hjemtog ca. 1200 tons.

Senere på året, d. 11.-12. oktober, skal det Europæiske Råd og EU’s fiskeriministre, på baggrund af ICES’ anbefalinger, tage endelig stilling til, hvordan torskefiskeriet skal forvaltes i det kommende år.

- Det hersker ikke tvivl om, at torskebestanden i den vestlige del af Østersøen er i en kritisk tilstand – og der er derfor behov for akut og gennemgribende ændringer i fiskeriet, siger Kaare Manniche Ebert, biolog i Danmarks Sportsfiskerforbund.

- Det kommer til at få konsekvenser for erhvervsfiskerne og det kommer til at få konsekvenser for lystfiskerne, men det må vi acceptere, da det ikke længere er forsvarligt at dyrke et målrettet fiskeri efter torsk, hvis bestanden skal have mulighed for at reetablere sig på et fornuftigt niveau igen.

Lystfiskeriet bør fortsætte med respekt for anbefalingerne
Kaare Manniche Ebert pointerer, at Danmarks Sportsfiskerforbund sammen med den europæiske paraplyorganisation European Anglers Alliance (EAA) vil kæmpe for, at det fortsat skal være muligt for lystfiskere at fange en torsk – men at det skal ske på et bæredygtigt grundlag og ikke være i strid med den faglige rådgivning på området.

- Vi ved endnu ikke, hvad udspillet fra EU vil blive, men vi forventer, at der vil ske markante stramninger for fiskeriet. En decideret nedlukning af det målrettede erhvervsfiskeri efter torsk er ikke urealistisk – og det er fortsat svært at spå om, hvordan EU vil regulere lystfiskeriet, forklarer Kaare Manniche Ebert.

- Vi vil dog kæmpe for, at man som lystfisker stadig skal kunne fange torsk i 2022. Det gør vi med udgangspunkt i ICES’ rapport, som netop giver rum til hjemtagning af 698 tons – hvilket selvfølgelig er yderst begrænset, men nok til, at lystfiskeriet kan fortsætte i en eller anden form. Nu vil vi afvente EU’s udspil, og så må vi tage forhandlingerne derfra.

​Mulighed for strengere bag limit, større mindstemål samt lukketider
Hvor mange og hvor store torsk, lystfiskere må fange i 2022 – og om der vil være måneder, hvor fiskeriet er helt lukket, mener Kaare Manniche Ebert, at det er for tidligt at svare på.

- Sammen med EAA ønsker vi endnu ikke at komme med konkrete forslag eller krav til torskefiskeriet næste år. Der er dog flere muligheder for at kunne regulere lystfiskeriet, som vi anbefaler, at man ser nærmere på, så lystfiskeriet stadig kan fortsætte, men med en markant mindre indvirkning på torskebestanden, siger han.

- Vi forventer, at der skal ses på den daglige fangstbegrænsning for lystfiskere, som i dag ligger på 5 torsk om dagen og 2 i gydeperioden i februar og marts. Derudover kan det blive nødvendigt at indføre lukketider, eksempelvis i gydeperioden, så torskene kan få fred til at reproducere sig. Og så vil et forhøjet mindstemål – og eventuelt også et maksimummål, der kan beskytte de store torsk, som er essentielle for gydningen – også være til gavn for bestanden.

Hvad angår erhvervsfiskeriet, mener Danmarks Sportsfiskerforbund og EAA, at der blandt andet skal arbejdes for, at der fiskes med mere skånsomme og selektive redskaber.

- Vi har svært ved at forestille os, at det målrettede erhvervsfiskeri efter torsk kan fortsætte. Men en stor del af torskefangsten sker også gennem bifangster ved for eksempel fiskeri efter fladfisk. Det er derfor afgørende, at man få implementeret fangstredskaber, der så vidt muligt kan forhindre store bifangster af torsk, slutter Kaare Manniche Ebert.

Du kan læse Danmarks Sportsfiskerforbunds og EAA’s samlede anbefalinger her.