Fem kæmpestore gydestryg i Brede Å

Bredeå4 Tønders borgmester Henrik Frandsen markerer indvielsen af de nye stryg ved at smide en god skjulesten i vandet.

Når laks og havørreder til efteråret indleder gydningen i Brede Å, kan de boltre sig på fem nye kæmpestore gydestryg, der netop nu anlægges i åen. De tre første blev indviet ved et arrangement fredag den 3. september 2021. Projektet til 2 millioner kroner blev indledt i 2017 og er gennemført i et tæt samarbejde mellem den lokale lystfiskerforening og Tønder Kommune.

Indvielsen af de første tre af i alt fem nye gydestryg i Brede Å markerer, at et langt og tæt samarbejde mellem Brede Å Lystfiskerforening og Tønder Kommune er tæt på at være i mål. Arbejdet startede nemlig tilbage i 2017, hvor man besluttede, at der skulle tænkes stort.

Og stort er det bestemt blevet, for de fem gydestryg måler mellem 50 og 120 meter i længden, mens bredden varierer fra 13 til 20 meter.

Tænk stort
– Da vi i 2017 begyndte planlægningsarbejdet, var det egentlig hensigten at få anlagt 14 almindelige gydebanker i åen uden at ændre på åens bredde eller forløb, fortæller Torben Hansen, der er formand for vandplejeudvalget i Brede Å Lystfiskerforening.

– Men blandt andet inspireret af de gode erfaringer fra det store stryg i Vejle Å ved Sportsfiskeriets Hus valgte vi sammen med kommunen at tænke stort, fortsætter han.

Resultatet blev, at der i stedet for de 14 små gydebanker skulle anlægges fem kæmpestore gydestryg, hvor åen over en længere strækning blev gjort bredere, så der kunne etableres stryg med passende lavt vand, hurtig strøm, gydegrus og masser af skjul for ynglen.

De fem gydestryg bliver mellem 50 og 120 meter i længden, mens bredden varierer mellem 13 og 20 meter. De tre første, der ligger tæt på Løgumkloster, er færdige nu, mens de to sidste etableres næste sommer.

Du kan se deres beliggenhed her.

Bredeå3 Åens bredde er fordoblet ved de nye stryg, så Brede Å virkelig lever op til sit navn. Det lave vand med skjul og hurtig strøm giver fine betingelser for ynglen.

Ministerbesøg
Den 23. august  i år lagde miljøminister Lea Wermelin vejen forbi Brede Å, hvor hun fik fremvist arbejdet med de nye gydestryg.

 

Hun besøgte Tønder Kommune for at høre om, hvad kommunen gør for at fremme biodiversiteten. Kommunen har nemlig meldt sig til konkurrencen ”Danmarks Vildeste Kommune”, hvor hensigten netop er at fremme biodiversiteten.

 

Foto: Tønder Kommune.

Foto: Tønder Kommune.

Støtte fra fonde
Gennem hele projektforløbet har Brede Å Lystfiskerforening arbejdet hårdt for at skaffe penge til projektet, og det er lykkedes foreningen at få indsamlet knap to millioner kroner. Støtten er kommet fra 15. juni Fonden, Markus Jebsens Naturpulje, Dansk Laksefond og den Jyske Sparekasse, samt foreningens egne midler.

Projektet har desuden været støttet af DTU-Aqua, Danmarks Sportsfiskerforbund og Tønder Kommune, der står for den praktiske gennemførelse.

Fokus på gydemuligheder og biodiversitet
Projektet ved Brede Å med anlæggelse af de fem store gydestryg har til hensigt at forbedre fiskenes gydemuligheder i åen og dermed fremme den samlede biodiversitet. De store lavvandede stryg giver ikke kun bedre muligheder for laks og havørred, men også for snæbel og flodlampret, der er en del af grundlaget for at Brede Ås status som Natura 2000-område.

Hele projektet er beskrevet i et ideoplæg, som du kan læse her

Tønder Kommune har lavet en video fra gydestrygene ved Brede Å.
Se den her.