Return of the Cod: Danmarks Sportsfiskerforbund indgår i redningsprojekt for Østersøtorsken

Torsk Østersø

Østersøtorsken har det skidt og er langt fra tidligere tiders bestande. Derfor har Danmarks Sportsfiskerforbund valgt at indgå i et samarbejde med syv andre Østersølande om projektet ”Return of the Cod”, der har som mål at få genskabt en sund bestand af Østersøtorsk. Projektet løber til udgangen af 2022.

_0006_DSCF8923.jpg

Kaare Manniche Ebert

Fiskebiolog

Andreas Findling Rottem Crop

Andreas Findling-Rottem

Presse- og kommunikationsansvarlig – på barsel

Torsken er den vigtigste rovfisk i Østersøen, og den spiller derfor en vigtig rolle i det marine økosystem. Men torskebestanden i Østersøen er i tilbagegang. Det gælder både den østlige og vestlige stamme af Østersøtorsk, der hver for sig er genetisk unikke. Særligt skidt står det til for den østlige bestand, der er i en kritisk tilstand.

Et nyt projekt på tværs af landene omkring Østersøen, Return of the Cod, ønsker nu at få vendt udviklingen.

Det er den svenske interesseorganisation Fiskesekretariatet, der består af WWF Sverige, Sportfiskarna og Naturskyddsforeningen, som har taget initiativ til projektet og inviteret Danmarks Sportsfiskerforbund med ombord. Projektet er finansieret af Postkode Stiftelsen i Sverige.

- Først og fremmest stor ros til Fiskesekretariatet, som har taget initiativ til dette vigtige projekt. Det har efterhånden længe stået klart, at Østersøtorsken har det svært, og at der er behov for en målrettet indsats for at få den på fode igen. Det ser vi frem til at bidrage aktivt til, og et tværbaltisk samarbejde giver mulighed for at lægge et koordineret politisk pres på tværs af Østersølandene og i EU-regi – og ikke mindst skabe en folkelig opmærksomhed i regionen på den kritiske tilstand torsken er i, siger Kaare Manniche Ebert, biolog i Danmarks Sportsfiskerforbund.

Tilgængelig viden skal samles og evalueres
For at finde de bedste værktøjer og løsninger til at hjælpe torskebestanden i Østersøen tilbage vil der i projektets indledende fase blive udarbejdet to rapporter, der skal indsamle og evaluere den tilgængelige viden om Østersøtorskens tilstand.

- Der findes allerede store mængder data og viden, som der er behov for at få indsamlet og bearbejdet. Det gælder blandt andet bestandenes udvikling, havmiljøets tilstand, udvikling i fiskeriet hen over tid og en række andre parametre, der relaterer sig til Østersøtorskens status i dag, siger Kaare Manniche Ebert.

- Rapporterne skal på den baggrund bidrage med forslag til konkrete handlinger, der kan genskabe en sund bestand og på længere sigt et bæredygtigt fiskeri. Projektet skal altså bygge bro mellem forskning og politisk handling.

Kompleks fiskeriforvaltning
Forvaltningen af fiskeriet i Østersøen er underlagt en kompleks struktur og styres både gennem nationale, baltiske og europæiske regler. Netop derfor er behovet for en koordineret indsats på tværs af Østersølandene nødvendig.

- Kæmper vi hver for sig, får vi svært ved at få gennemslagskraft og opnå resultater. Vi har derfor store forhåbninger til Return of the Cod-projektet, hvor vi på tværs af otte østersølande nu koordinerer indsatsen. Der er behov for, at myndigheder og politikere i alle landene – og også på EU-niveau – påtager sig det nødvendige ansvar og ikke peger fingre ad hinanden, siger Kaare Manniche Ebert.

Læs mere om projektet her.