2021 06 14 11.28.32 Søren Lænkholm åbner døren ind til klækkeriet ved Esrum Møllegård. Det er nu op til kommunalbestyrelsen i Gribskov Kommune at afgøre, om døren også åbnes i fremtiden, da økonomisk støtte er en forudsætning for den fortsatte drift.

Gennem en lang årrække har Esrum Ålaug drevet klækkeriet ved Esrum Møllegård, men omlægning til kun at producere yngel har gjort det svært at få økonomien til at hænge sammen, så nu afhænger den fremtidige drift af muligheden for kommunal støtte.

Siden 1986 har Esrum Ålaug haft sit klækkeri ved Esrum Møllegård i Nordsjælland. Her har ålauget opfisket moderfisk i Esrum Å og produceret yngel og smolt til udsætningerne på den sjællandske nordkyst og ved Øresundskysten.

Pasningen af klækkeriet har krævet en stor frivillig arbejdsindsats, som det til tider har været svært at finde mandskab til, så ålauget har nu valgt at overlade produktionen af smolt til Elsesminde på Fyn, hvor Fyns Laksefisk holder til. Ålauget skal så fremover udelukkende producere yngel, hvilket kan reducere arbejdsindsatsen en del.

Økonomiske udfordringer
Overgangen til kun at producere yngel giver imidlertid nogle økonomiske udfordringer, fortæller Søren Lænkholm, der er formand for Esrum Ålaug.

– Den pris, vi - via fisketegnsmidlerne - får for at producere yngel, er langt mindre en den, vi har fået for at lave smolt, så vi kommer til at mangle penge til den daglige drift fremover, fortæller Søren Lænkholm.

Han vurderer, at der årligt kommer til at mangle omkring 50.000 kr. til at dække de løbende udgifter til el, vand og vedligeholdelse.

– Vi har derfor sendt en ansøgning om støtte til Gribskov Kommune, og det er mit indtryk, at der er både forståelse og velvilje hos kommunalbestyrelsen. Det skulle have været behandlet på et møde i sidste uge, men på grund af juridiske spidsfindigheder er behandlingen blevet udskudt til august, hvor det vil blive en del af budgetforhandlingerne, fortæller Søren Lænkholm.

Esrum Ålaugs fiskepleje

Ålauget opfisker hver vinter omkring 100 moderfisk i Esrum Å, hvis afkom danner grundlag for udsætningerne langs den sjællandske nordkyst og ved Øresundskysten ned til Mølleåen.

 

Der udsættes desuden yngel i Pøleå, Højbro Å og Brammeholm Bæk.

 

Klækkeriet er et recirkuleret anlæg, der netop er blevet renoveret, efter ålauget fik 130.000 kr. i støtte fra Velux-fonden

 

Nyt fokus i foreningen
Hidtil har foreningens virke primært drejet sig om opfiskning af moderfisk og driften af klækkeriet, og Søren vurderer, at omkring en tredjedel af de lidt over hundrede medlemmer har været aktivt involveret i disse aktiviteter, mens omkring halvdelen af medlemmerne primært har meldt sig ind for at få fiskeret til åen og desuden have adgang til Fiskeringens øvrige faciliteter.

– Vi har drøftet, hvad for en slags forening, vi skal være i fremtiden, og vi vil gerne have et bredere fokus, så vi ud over driften af klækkeriet også laver fisketure og arbejder med restaureringsprojekter ved åen, fortæller Søren og fortsætter:

– Vi er i dag fortrinsvis mænd i den modne alder, men vi håber, at vi også kan få inddraget unge og kvinder.

Naturpleje i bred forstand
Esrum Møllegård ligger i hjertet af Nationalpark Kongernes Nordsjælland, og Naturstyrelsen har mange aktiviteter i området. Der er derfor allerede et fint samarbejde mellem ålauget og de lokale medarbejdere fra Naturstyrelsen, og Søren Lænkholm ser gerne dette samarbejde udvidet med andre interessenter.

– Vi vil gerne arbejde med naturpleje i bred forstand, så jeg håber, at vi kan få et bredere samarbejde, der også involverer ornitologerne og Danmarks Naturfredningsforening, så vi sammen med Naturstyrelsen kan skabe bedre naturforhold i nationalparkområdet, som Esrum Sø og Esrum Å jo er en del af, fortæller Søren.

Nyt formidlingsprojekt
Esrum Møllegård er allerede udgangspunkt for flere former for naturformidling, og også her vil Esrum Ålaug gerne med på banen. Et stort formidlingsprojekt er allerede på tegnebrættet og vil blive sat i værk, så snart finansieringen kommer på plads.

– Vi har planer om at få opsat kameraer ni steder ved åen, så der kan livestreames. Det vil gøre det muligt at følge livet i og omkring åen, og vi er sikre på, at der vil være interesse for det fra for eksempel skoler og biblioteker ud over – selvfølgelig – her på selve Møllegården, slutter Søren Lænkholm.

2021 06 14 11.25.38