IMG 0051 Med de mange projekter i Græse Å er åen godt på vej til at indfri sit potentiale som gyde- og opvækstvand for ørreder.

Sidste vinter var der rekordmange gydegravninger i Græse Å, og nu får ørrederne endnu flere pladser at boltre sig på. Søndag den 20. juni bliver der nemlig igen udlagt gydegrus og skjulesten af frivillige fra Havelse Å Vandplejegruppe og Den Sjællandske Grusbande.

Græse Å, der har sit udløb i Roskilde Fjord lige nord for Frederikssund, har efterhånden udviklet sig til et rigtig fint gydevandløb for ørreder, og da de lokale lystfiskere fra Havelse Å Vandplejegruppe i vinter talte gydebanker i åen, fandt de 72 gydegravninger, hvilket var ny rekord. Det skyldes ikke mindst det store frivillige arbejde, der er gjort med etablering af nye gydebanker og udlægning af skjulesten.

Vandplejefolkene har dog ikke tænkt sig at hvile på laurbærrene, for næste store projekt ved åen er lige på trapperne, og den 20. juni går det løs igen.

Restaurering af strækning ved Slangerup
Denne gang handler det om en cirka 1 km lang strækning i et rekreativt område lige syd for speedwaybanen i Slangerup. Det er en strækning, hvor der er et rimeligt fald, men der mangler både gyde- og opvækstpladser, og der er problemer med udvaskning af sand fra brinkerne, der flere steder er bevokset med Rød Hestehov.

– Vi har i de seneste år etableret seks gydebanker på strækningen, og der har været gydt på samtlige gydebanker siden etableringen. Yngeloverlevelsen er dog ikke tilfredsstillende, da en stor del af æggene bliver kvalt på grund af sedimentvandring, og der er for få skjul til ynglen ved gydebankerne, skriver Kaj Larsen og Rune Hylby i deres ansøgning til Frederikssund Kommune.

Gruspuljen betaler
Hele projektet forventes at koste 18.500 kr., og det finansieres af Gruspuljen under Fishing Zealand. Pengene dækker indkøb af 12 m3 gydegrus og 25-30 m3 skjulesten, mens selve arbejdet udføres af frivillige fra Havelse Å Vandplejegruppe og Den Sjællandske Grusbande.

Har du lyst til at deltage den 20. juni, kan du tilmelde dig på Grusbandens Facebookside, hvor projektet bliver annonceret.

To andre projekter
Havelse Å Vandplejegruppe har også gang i et projekt ved Fønstrup Bæk. Det er et tilløb til Esrum Sø, hvor søørrederne kan gå leg, og vandløbet er det eneste i faunaklasse 7 i Hillerød Kommune. Det er den højeste klasse vurderet ud fra smådyrfaunaen, men der mangler fisk i bækken.

– Vi skal etablere gydebanker på en strækning nedstrøms Stenholt Mølle, men kommunen laver andre tiltag opstrøms møllen, fortæller Kaj Larsen og fortsætter:

– I Havelse Å skal vi hen over sommeren deltage ved en elbefiskening på 12 stationer sammen med Peter W. Henriksen fra Limno Consult. Senere vil der komme endnu en befiskning, så vi får et overblik over yngeloverlevelsen hen over sommeren.