Så stor er lakseopgangen i Vidå og Sneum Å

DSC 2101 Foto: Anders Holmer.

Nye tal for 2020-opgangen af laks i de to Vadehavsvandløb – Vidå og Sneum Å – er nu klar. Læs dem her.

I både Vidå og Sneum Å er laksebestanden blevet undersøgt i efteråret 2020 ved hjælp af elektrofiskeri. DTU Aqua, som står bag undersøgelserne, kan nu komme med et estimat på de to vandløbs lakseopgang.

Sneum Å
Undersøgelsen i Sneum Å viser, at bestanden er vokset i forhold til undersøgelsen i 2015, hvor opgangen af laks cirka var 1.200 laks. I 2020 er opgangen beregnet til cirka 1.600 laks.

Den nye undersøgelse viser også, at andelen af laks, som stammer fra udsætninger i andre vestjyske vandløb, er blevet reduceret fra 33 % i 2015 til 11 % i 2020.

I Sneum Å bliver der årligt udsat 35.000 stk. ½-års laks og udsætningerne er finansieret af fisketegnsmidler og bliver udført af Sydvestjysk Sportsfiskerforening.

Vidå
I Vidå er den totale opgang af laks estimeret til 574 laks, inklusiv de 38 laks lystfiskerne tog med hjem fra fisketuren. Der var flest laks i Sønderå og færre i Grønå og Arnå. Alle er tilløb til Vidå.

Mange af laksene havde skader og især var der mange ”halebid”, som blev observeret på i alt 9 % af laksene.

Der er ikke noget sammenligningsgrundlag for lakseopgangen i Vidå, da sidste undersøgelse af bestanden stammer helt tilbage fra 1995.

Læs hele undersøgelsen fra både Sneum Å og Vidåwww.fiskepleje.dk.